Laatste nieuws https://www.politie.be/5407/ nl Persbericht: wijkpolitie Liedekerke en Affligem controleren op fietsverlichting – 24 januari 2023 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-wijkpolitie-liedekerke-en-affligem-controleren-op-fietsverlichting-24-januari <p><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL">Op dinsdag 24/01/2023 hebben de wijkpolitie van Liedekerke en Affligem in de stationsomgeving te Liedekerke controles uitgevoerd op reglementair gebruik van de fietsverlichting.</span></span></span></span><br /><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL">In totaal werden 249 fietsers gecontroleerd. 17 (6,8%) fietsers hadden geen fietsverlichting. </span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL">Fietsers die niet in regel waren met hun fietsverlichting werden door de politiezone TARL voorzien van een licht zodat de weg naar school kon worden verdergezet. </span></span></span></span><br /><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL">Ouders van minderjarige fietsers die tijdens meer dan 1 controle in overtreding waren zullen per brief of na bezoek van de wijkagent erop gewezen worden dat hun kind uit het verkeer werd gehaald omdat de fietsverlichting geheel of gedeeltelijk ontbrak en daarbij wordt gevraagd de algemene staat van de fiets van hun kind regelmatig te controleren. </span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL">In de donkere wintermaanden is het 's ochtends nog laat donker en schemert het 's avonds snel. In die omstandigheden is het belangrijk dat fietsers zichtbaar zijn en zichzelf zichtbaar maken voor andere weggebruikers. Bovendien bepaalt het wegverkeersreglement dat de fietslichten moeten aanwezig en in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. Ook in alle omstandigheden waarbij het zicht beperkt is tot ongeveer 200 meter vereisen dat de fietsverlichting brandt.</span></span></span></span></p> Wo 25.01.2023 - 12:30 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4824 Persbericht: resultaten multidisciplinaire controleacties politiezone TARL – november/december 2022 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-resultaten-multidisciplinaire-controleacties-politiezone-tarl-novemberdecember <p><span><span><span><span><span>De voorbije weken controleerde de politiezone TARL in samenwerking met diverse inspectiediensten sectoren die gevoelig zijn voor</span></span> <span><span>fraude fenomenen en inbreuken op de sociale wetgeving zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Op 10 november 2022 <span><span>werden verscheidene bedrijven gecontroleerd samen met de federale gerechtelijke politie, </span></span>inspectiediensten van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), FOD Economie en </span></span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span>Op 16 november 2022 werd in Affligem en Liedekerke een verkeersactie</span></span></span></span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span><span> georganiseerd in samenwerking met de Douane en de</span></span></span></span> <span><span>Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ). </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span>Op 12 december 2022 werden samen met de inspectiedienst van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) verscheidene bedrijven in Ternat gecontroleerd.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>De <strong>RSZ-inspectie</strong> stelde 7 inbreuken op niet-geregistreerde arbeid (zwartwerk) en 4 inbreuken op deeltijdse arbeid vast. 2 personen dewelke geverbaliseerd werden voor zwartwerk genoten werkloosheidssteun. Er werden 2 processen-verbaal opgesteld wegens illegale tewerkstelling. </span></span><span><span>Bij</span></span> <span><span>illegale tewerkstelling</span></span> <span><span>verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij</span></span> <span><span>zwartwerk</span></span> <span><span>worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald.</span></span> <span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>Vanwege het gebrek aan een werfmelding werd er aan sanctie opgelegd. De standaardsanctie werfmelding bedraagt 5% ‘boete’ op het totaalbedrag (exclusief BTW) van de facturen van de niet gemelde (onder)aannemer. </span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span><span>De <strong>douane </strong>inde voor 8750,14 euro aan penale boetes. 1 voertuig werd getakeld wegens niet-betaling van een openstaande boete. Daarbij stelden ze een inbreuk vast op rode diesel waarvan de kostprijs 1250,00 euro bedraagt. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>De <strong>politie </strong>stelde in totaal 21 verkeersinbreuken vast.  2 personen werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken waarvan 1 persoon werd opgesloten in een gesloten centrum met het oog op repatriëring. Ten slotte werd</span></span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span> 10.000 euro in beslag genomen waarvoor PV witwassen werd opgesteld.</span></span></span></span></span></span></span></p> Do 22.12.2022 - 9:00 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4815 Persbericht: aanhouding 3 daders van fietsdiefstal aan NMBS-station Liedekerke https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-aanhouding-3-daders-van-fietsdiefstal-aan-nmbs-station-liedekerke-0 <p>Op <strong>30 november 2022</strong> rond 13u meldde een alerte Ternattenaar via het 101-noodoproepnummer verdachte handelingen aan het NMBS-station van Liedekerke. De motard die als eerste ter plaatse was kon drie fietsdieven op heterdaad betrappen. Hij geraakte echter gewond nadat de drie daders zich verzetten tegen hun arrestatie en is minstens 7 dagen arbeidsongeschikt. </p> <p>Op basis van de aanwijzingen van de motard en enkele alerte burgers konden 3 daders worden gearresteerd. 1 dader bevond zich op de parking van het station toegankelijk via de fietsersbrug. 2 andere verdachten zaten verscholen in het struikgewas langsheen de rijbaan maar konden ondanks het nodig verzet toch worden gearresteerd. Op de plaats van de feiten werden een kniptang en diverse fietsen aangetroffen. De daders werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.</p> <p>Bij een patrouille op <strong>1 december 2022</strong> in de buurt van het NMBS-station te Liedekerke werden nog verschillende andere fietsen opgemerkt. Deze werden verscholen tussen bomen in de directe omgeving van het station. Minstens enkele van de fietsen kunnen gelinkt worden aan de arrestatie van fietsdieven op <strong>11 november 2022</strong>.</p> <p>De <strong>teruggevonden fietsen</strong> kunnen worden bekeken op de Facebookpagina of de website van de politiezone. Zie <a href="/5407/nieuws/persbericht-teruggevonden-vermoedelijk-gestolen-fietsen-nmbs-station-liedekerke" target="_blank">Persbericht: teruggevonden, vermoedelijk gestolen, fietsen NMBS-station Liedekerke | Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke (politie.be)</a>. Eigenaars die hun fiets herkennen, worden verzocht om zich met een bewijsstuk (bijvoorbeeld de aankoopfactuur) aan te bieden bij de politie. Hun aangifte en verklaring zal worden opgenomen in het lopende onderzoek.</p> <p>Ook op <strong>3 december 2022</strong> omstreeks 4u ’s nachts werden tijdens een patrouille 3 verdachte personen opgemerkt aan de fietsenstalling aan het NMBS-station te Liedekerke. Zij namen de vlucht op het moment dat ze de politiepatrouille opmerkten. 1 persoon werd in de daaropvolgende zoekactie aangetroffen. Op basis van diens verblijfssituatie besliste de dienst Vreemdelingenzaken dat de persoon mocht beschikken.</p> Ma 5.12.2022 - 16:00 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4808 Persbericht: teruggevonden, vermoedelijk gestolen, fietsen NMBS-station Liedekerke https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-teruggevonden-vermoedelijk-gestolen-fietsen-nmbs-station-liedekerke <p>Eigenaars worden verzocht zich aan te melden in het hoofdcommissariaat van de PZ TARL te Liedekerke met een bewijsstuk.</p> Zo 4.12.2022 - 11:53 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4802 Persbericht: 15 van 610 gecontroleerde bestuurders betrapt op dronken rijden tijdens verkeersactie ‘weekend zonder alcohol’ https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-15-van-610-gecontroleerde-bestuurders-betrapt-op-dronken-rijden-tijdens <p><span>Te </span><strong><span>Affligem</span></strong><span> werden 218 voertuigen gecontroleerd. Er werden 8 inbreuken vastgesteld. 4 bestuurders legden een positieve ademtest af waarna een inhouding van het rijbewijs volgde. Overige vaststellingen: 1 bestuurder werd geverbaliseerd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 1 bestuurder bleek niet te beschikken over een geldig keuringsbewijs, 1 bestuurder bleek onder invloed van drugs. Bijkomend werd er een gebruikshoeveelheid drugs in beslag genomen waarvoor een proces-verbaal opgesteld werd voor wederrechtelijk bezit van verdovende middelen. </span></p> <p><span>Te <strong>Roosdaal </strong>werden 164 voertuigen gecontroleerd. Er werden 4 inbreuken vastgesteld. 3 bestuurders legden een positieve ademtest af waarna een inhouding van het rijbewijs volgde. 1 voertuig stond niet-reglementair geparkeerd.</span></p> <p><span>Te <strong>Ternat</strong> werden 149 voertuigen gecontroleerd waarvan 5 bestuurders een positieve ademtest aflegden waarna een inhouding van het rijbewijs volgde. </span></p> <p><span>Te <strong>Liedekerke </strong>werden 79 voertuigen gecontroleerd waarvan 3 bestuurders een positieve ademtest aflegden waarna een inhouding van het rijbewijs volgde. </span></p> Vr 20.01.2023 - 11:30 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4818 Persbericht: 2 inbrekers onder aanhoudingsmandaat onderzoeksrechter na 101-melding – Liedekerke 17 december 2022 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-2-inbrekers-onder-aanhoudingsmandaat-onderzoeksrechter-na-101-melding-liedekerke <p><span><span>De omgeving langsheen de beken achter de Appelboomstraat en Meersstraat werd uitgekamd. Langsheen de achterzijde van de tuinen in de Meersstraat werden voetsporen opgemerkt. De voetsporen leidden naar een huis waar een ladder tegen de achtergevel stond. Er werden geen braaksporen aangetroffen omdat de inbrekers door de politieactiviteit vermoedelijk hun activiteiten staakten. De daders hadden zich verscholen in een tuinhuis en waren weerspannig op het moment dat ze door onze ploegen werden opgemerkt. Ze worden gelinkt aan 2 pogingen en 1 effectieve woninginbraak in de omgeving.</span></span></p> <p><span><span>Bij fouille van de 2 verdachten werden inbrekersmateriaal, gestolen juwelen en een werfradio aangetroffen. De werfradio kon worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar. </span></span></p> <p><span><span>De juwelen werden vermoedelijk recent gestolen maar konden nog niet gekoppeld worden aan meldingen van woninginbraken. Eigenaars kunnen zich melden via 053/65.00.65 of <a href="mailto:pz.tarl@police.belgium.eu">pz.tarl@police.belgium.eu</a> om een afspraak te maken met de vaststellende ploeg en de gestolen goederen, na voorleggen van een bewijsstuk, in ontvangst te nemen.</span></span></p> <p><span><span>De verdachten werden zondag 18 december 2022 voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.</span></span></p> <p><span><span>De politie dankt de alerte inwoner voor de 101-melding!</span></span></p> <p> </p> <p><strong>BuurtInformatieNetwerk </strong></p> <p>In Liedekerke kan u aansluiten bij een BuurtInformatieNetwerk. Zie: <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liedekerke.be%2Fmenu%2Fhulpdiensten-en-veiligheid%2Fbuurt-informatie-netwerk&amp;data=05%7C01%7CAnais.Parrein%40police.belgium.eu%7Cf33aaf16363c4b4be07c08da42411f4a%7Cf7e06a0857c2479ebfa5e63a6dd83518%7C0%7C0%7C637895144712753280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=E9Uk5AUSSwlRVlOgk5M2jXPODUc9b%2B5QkcXzf1RMIf8%3D&amp;reserved=0" target="_blank">Buurt Informatie Netwerk (BIN) | Liedekerke</a> </p> <p><strong>Overzicht vermoedelijk recent gestolen goederen</strong></p> <ul><li><span><span><span><span><span>Foto 1: Een sleutelbos met 7 sleutels en een badge;</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span>Foto 2: Twee paar oorringen, een ketting en een medaillon met opschrift 'YAS LINKS Abu Dhabi' bevat;</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span>Foto 3: Een goudkleurige ketting met hanger met als opschrift 'Sabine;'</span></span></span></span></span></li> </ul><p><span><span><span><span><span>Bent u de eigenaar van een van de gestolen goederen? Biedt u met een bewijsstuk aan op het hoofdcommissariaat van de politiezone TARL, Affligemsestraat 101, 1770 Liedekerke.</span></span></span></span></span></p> Wo 21.12.2022 - 13:14 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4812 Persbericht: politiepatrouille neemt cannabis, cocaïne en cash geld in beslag te Affligem – november 2022 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-politiepatrouille-neemt-cannabis-cocaine-en-cash-geld-in-beslag-te-affligem <p>Op 10 november 2022 op de Brusselbaan in Affligem heeft een politiepatrouille cannabis, cocaïne en een som geld in beslag genomen na controle van een verdacht voertuig. </p> <p>Een politiepatrouille kruiste een voertuig met gedoofde lichten dat aan hoge snelheid de vlucht nam. Het verdachte voertuig werd geïntercepteerd op een openbare parking op de Brusselbaan.  </p> <p>Bij controle van het voertuig werden een cruncher en meer dan 1.000 euro aangetroffen. De bestuurder, woonachtig in Sint-Jans-Molenbeek, bleek niet te beschikken over een geldig rijbewijs en in het bezit van een vals rijbewijs.  </p> <p>Na fouille van bestuurder werden ongeveer 10 gram cannabis en ongeveer 7 gram cocaïne in aparte verpakkingen aangetroffen. </p> <p>Het parket Halle-Vilvoorde beslist op een later tijdstip over de verdere vervolging. </p> Do 17.11.2022 - 10:45 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4799 Persbericht: multidisciplinaire controle op fraudefenomenen – 4 november 2022 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-multidisciplinaire-controle-op-fraudefenomenen-4-november-2022 <p><span><span><span><span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE"><span><span>Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor</span></span></span> <strong><span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE"><span><span>inbreuken op de sociale wetgeving</span></span></span></strong> <span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE"><span><span>en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij</span></span></span> <strong><span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE"><span><span>illegale tewerkstelling</span></span></span></strong> <span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE"><span><span>verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij</span></span></span> <strong><span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE"><span><span>zwartwerk</span></span></span></strong> <span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE"><span><span>worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald.</span></span></span><span><span>  </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span> </span></span></span><span><span><span><span><span>In totaal werden er 9 controles van ondernemingen uitgevoerd, voornamelijk nachtwinkels en horeca. Daarbij werden diverse inbreuken vastgesteld onder meer inzake sociale wetgeving. </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span><span><span><span><span><span>De <strong>FOD Financiën</strong> stelde 1 inbreuk op het dagontvangstenboek en het niet kunnen voorleggen van verantwoordingsstukken vast.</span></span> <span><span>De betrokkene riskeert een boete van 2500 euro. In 2 handelszaken werd een inbreuk vastgesteld op vlak van het (geregistreerde - ‘witte’) kassasysteem en/of de niet-conforme uitreiking van btw-ontvangstbewijzen.</span></span><span> De betrokkene riskeert een boete van 2000 euro. Verder werd 1 inbreuk vastgesteld aangaande het ontvangstenboek. </span><span><span> </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span><span><span><span><span><span>De controledienst Tabak en Alcohol van de <strong>FOD Volksgezondheid</strong> </span></span><span>verbaliseerde twee handelszaken na inbeslagname </span><span><span>meerdere pakken niet-conforme tabaksproducten en niet-conforme cosmeticaproducten.  </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>De <strong>RSZ-inspectie</strong> stelde 4 inbreuken op niet-geregistreerde arbeid (zwartwerk) en 2 inbreuken op deeltijdse arbeid vast. Er werd 1 proces-verbaal opgesteld wegens illegale tewerkstelling. Verder werd er een waarschuwing gegeven inzake een studentenovereenkomst en het aangeven van de correcte uren van een flexi-jobber via het interim.  </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>De <strong>politie</strong> stelde een proces-verbaal op inzake ontduiking van accijnzen en ging hierbij over tot de inbeslagname van 75,5 liter illegale ingevoerde sterke drank en een grote hoeveelheid cash geld.  </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span>1 illegale vreemdeling werd ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken en opgesloten in een gesloten centrum met het oog op repatriëring.</span></span></span></p> Vr 11.11.2022 - 9:05 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4796 Persbericht: bestuurder test positief op alcohol en cocaïne na 101-meldingen verdacht voertuig in Ternat – 31 oktober 2022 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-bestuurder-test-positief-op-alcohol-en-cocaine-na-101-meldingen-verdacht <p><span><span>Verschillende burgers hadden via het 101-nummer melding gemaakt van het verdachte voertuig in de buurt van het Kerkplein in Sint-Katharina-Lombeek en de Statiestraat in Ternat. Een van hen noteerde ook de nummerplaat.</span></span></p> <p><span><span>Na controle bleek betrokkene geen rijbewijs te kunnen voorleggen en bovendien onderworpen te zijn aan een lopend verval van het recht tot sturen. </span></span></p> <p><span><span>De bestuurder, inwoner van Ternat, bleek onder invloed van alcohol en cocaïne. Het voertuig werd gerechtelijk getakeld.</span></span></p> <p><span><span>Ook op sociale media circuleerden beelden van het voertuig Renault Twingo en de bestuurder. De politiezone vraagt om onmiddellijk 101 te bellen bij het waarnemen van verdachte voertuigen of personen.</span></span></p> Vr 4.11.2022 - 9:06 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4793 Persbericht: videoboodschap burgemeesters politiezone TARL zet diefstalpreventie in de kijker – oktober 2022 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-videoboodschap-burgemeesters-politiezone-tarl-zet-diefstalpreventie-in-de-kijker <p><span><span>Inbrekers maken gebruik van valavond om in te breken op een moment dat vele burgers nog op terugweg zijn van het werk, het ophalen van kinderen of boodschappen doen.</span></span></p> <p><span><span>Ze hebben vaak maar enkele minuten nodig om hun slag te slaan.</span></span></p> <p><span><span>Door middel van een diefstalpreventievideo roepen de burgemeesters en de politiezone TARL op om een oogje bij elkaar in het zeil te houden en zo de sociale controle in de buurt te verhogen.</span></span></p> <p><span><span>Bij verdachte handelingen of voertuigen wordt gevraagd om onmiddellijk 101 te bellen zodat een politiepatrouille snel nazicht kan doen van de situatie of kan overgaan tot controle van het voertuig.</span></span></p> <p><span><span>Woningen maar zeker ook bijgebouwen en tuinhuizen moeten altijd slotvast worden achter gelaten. Zo zijn niet alleen kostbare voorwerpen, juwelen en geld beter beschermd maar ook elektrische fietsen of werkmateriaal.</span></span></p> <p><span><span>Om diefstal aan of uit voertuigen te voorkomen worden deze best slotvast in de garage of een afgesloten stalling geparkeerd.</span></span></p> <p><span><span>De burgemeesters doen ook een warme oproep om lid te worden van een BuurtInformatieNetwerk of WhatsApp Buurtpreventie.</span></span></p> <p><span><span>In <strong>Ternat </strong>kan u aansluiten via <a href="https://www.ternat.be/whatsappbuurtpreventiewabp">WhatsAppBuurtPreventie (WABP) - Gemeente Ternat</a></span></span></p> <p><span><span><span><span>In <strong>Affligem</strong> kan u aansluiten via </span></span><span><span><a href="https://bin-affligem.be/" target="_blank">Buurt Informatie Netwerk (BIN) | Affligem</a>   </span></span></span></span></p> <p><span><span><span>In <strong>Liedekerke</strong> kan u aansluiten via </span><span><span><a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liedekerke.be%2Fmenu%2Fhulpdiensten-en-veiligheid%2Fbuurt-informatie-netwerk&amp;data=05%7C01%7CAnais.Parrein%40police.belgium.eu%7Cf33aaf16363c4b4be07c08da42411f4a%7Cf7e06a0857c2479ebfa5e63a6dd83518%7C0%7C0%7C637895144712753280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=E9Uk5AUSSwlRVlOgk5M2jXPODUc9b%2B5QkcXzf1RMIf8%3D&amp;reserved=0" target="_blank">Buurt Informatie Netwerk (BIN) | Liedekerke</a></span></span> </span></span></p> <p><span><span><span>Via de wijkpolitie kunnen burgers ook gratis een screening van hun woning aanvragen op vlak van diefstalpreventie.  </span><a href="/5407/vragen/preventie/hoe-vraag-ik-afwezigheidstoezicht-aan">Hoe vraag ik afwezigheidstoezicht aan? | Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke (politie.be)</a></span></span></p> <p> </p> Ma 17.10.2022 - 19:00 Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke 4791