https://www.politie.be/5407/ nl PZ TARL biedt afgeschreven voertuig te koop aan https://www.politie.be/5407/nieuws/pz-tarl-biedt-afgeschreven-voertuig-te-koop-aan <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-04-09T07:50:36Z">Vr 9.04.2021 - 9:50</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3558"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/Peugeot%20307%20SW%201.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/Peugeot%20307%20SW%201.jpg?itok=NzBvWiRK" width="169" height="300" alt="fotos peugeot" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De PZ TARL schrijft 1 voertuig uit haar voertuigenpark af en biedt deze te koop aan.</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Het betreft een voertuig Peugeot 307 SW in witte kleur.</p> <p>Wie interesse heeft kan een bod binnenbrengen onder gesloten omslag of per post voor 14 april 2021.</p> <p>Voor meer info, zie bijlage.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3558"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3558"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/Peugeot%20307%20SW%202.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="1" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_gallery/public/photos/Peugeot%20307%20SW%202.jpg?itok=duWmckmX" width="115" height="205" alt="fotos peugeot" /> </a> </div> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/Peugeot%20307%20SW%203.png"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="2" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_gallery/public/photos/Peugeot%20307%20SW%203.png?itok=KkhtgqWU" width="115" height="205" alt="fotos peugeot" /> </a> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Bijlage</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><div class="file file--mime-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document file--x-office-document icon-before"><span class="file-link"><a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/attachments/Verkoop%20Peugeot%20307.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=21389" title="Open bestand in new window" target="_blank">peugeot 307</a></span><span class="file-extenison-size"> (20.89 KB) </span></div></div> </div> </div> </div> Fri, 09 Apr 2021 07:50:36 +0000 Lokale Politie TARL 3558 at https://www.politie.be/5407 Persbericht: wijkpolities Politiezone Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke starten met onthaal op afspraak vanaf 15 februari 2021 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-wijkpolities-politiezone-ternat-affligem-roosdaal-liedekerke-starten-met-onthaal <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-28T13:21:55Z">Do 28.01.2021 - 14:21</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3423"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/Onthaal%20op%20afspraak.png"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/Onthaal%20op%20afspraak.png?itok=Bf9JCmEW" width="212" height="300" alt="Onthaal" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>Vanaf 15 februari 2021 kunnen de inwoners van de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke voor niet-dringende klachten of aangiftes terecht bij de wijkpolitie via het ‘onthaal op afspraak’.</strong> Om een afspraak te maken kan u vanaf 26 januari 2021 online de agenda van de wijkpolities consulteren.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Via het onthaal op afspraak beoogt de wijkpolitie een betere dienstverlening ten aanzien van de burgers op haar grondgebied. Het werken op afspraak heeft verschillende <strong>voordelen</strong>:</p> <ul> <li>U kiest wanneer u langskomt en krijgt zo snel mogelijk een afspraak.</li> <li>Er zijn geen lange wachttijden aan het onthaal en u wordt efficiënt geholpen.</li> <li>U wordt vooraf in kennis gesteld over welke documenten u moet meebrengen.</li> <li>Uw privacy wordt maximaal gegarandeerd bij de behandeling van uw klacht/aangifte.</li> </ul> <p>Alle informatie over deze nieuwe manier van werken is terug te vinden op de website <a href="/5407/">https://www.politie.be/5407/</a>. Via de website kan u als burger een afspraak boeken op de beschikbare tijdstippen van de wijkpost van uw gemeente.</p> <p>Hebt u geen internet of twijfelt u of u wel aangifte moet doen? Neem dan voor advies en het maken van een eventuele afspraak telefonisch contact met uw wijkkantoor op weekdagen van 08u tot 16u.</p> <p><strong>Niet-dringende aangiftes/klachten? Maak een afspraak bij uw wijkpolitie!</strong></p> <p>Wat komt in aanmerking als <strong>niet-dringende aangifte of klacht</strong>?</p> <ul> <li>Eenvoudige diefstal (o.a. documenten allerhande, voorwerpen, fiets, bromfiets)</li> <li>Belediging, belaging/stalking</li> <li>Geschillen rond bezoekrecht</li> <li>Fraude en oplichting</li> <li>Vandalisme/Toebrengen schade</li> <li>Racisme/Xenofobie/Discriminatie/Woonstschennis/Huisvredebreuk</li> <li>Problematische opvoedingssituaties met minderjarigen (zonder hoogdringendheid)</li> <li>Dierenverwaarlozing</li> <li>Winkeldiefstal buiten heterdaad</li> <li>Diefstal door een loonbediende of huisdiefstal buiten heterdaad</li> <li>Opzettelijke slagen en verwondingen/vechtpartij (al dan niet in huiselijke sfeer/partnergeweld) buiten heterdaad</li> <li>Schoolverzuim/spijbelen buiten heterdaad</li> </ul> <p><strong>Wat in geval van een verkeersongeval?</strong></p> <p><strong>Op wie doe ik beroep bij een verkeersongeval met stoffelijke schade of lichamelijk letsel?</strong></p> <ul> <li>Bij een <strong>verkeersongeval met ernstig lichamelijk letsel</strong> belt u altijd onmiddellijk de spoeddiensten via 101/112. In geval van vluchtmisdrijf wordt dit meteen ook door de aanwezige politieploeg vastgesteld.</li> <li>Bij een <strong>verkeersongeval stoffelijke schade of bij lichte lichamelijke letsels</strong> is het vaak niet nodig om dringende noodhulp ter plaatse te roepen. Indien er geen discussie is met de tegenpartij(en), vult u samen het Europees aanrijdingsformulier in.</li> <li>Is er <strong>nadat het verkeersongeval plaatsvond</strong> toch sprake van <strong>ernstige lichamelijke letsels</strong>?<strong> </strong>Dan maakt u een afspraak in uw wijkkantoor voor een aangifte. U kiest in het afsprakenprogramma voor de optie ‘Verkeersongeval stoffelijke schade’ of ‘Verkeersongeval lichamelijk letsel: enkel bij laattijdige aangifte’. In het laatste geval zorgt u voor een medisch attest van een arts over uw verwondingen.</li> </ul> <p><strong>Wat bij discussie tussen de partijen over een verkeersongeval?</strong></p> <ul> <li>Er is <strong>onmiddellijk discussie</strong> tussen de betrokken partijen op de plaats van het ongeval. U belt het nummer 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse om de nodige vaststellingen uit te voeren.</li> <li>Er is <strong>nadat het verkeersongeval plaatsvond discussie</strong> over de feiten. U maakt een afspraak in uw wijkkantoor voor een aangifte. U kiest in het afsprakenprogramma voor de optie ‘Verkeersongeval stoffelijke schade’ of ‘Verkeersongeval lichamelijk letsel: enkel bij laattijdige aangifte’. In het laatste geval zorgt u voor een medisch attest van een arts over uw verwondingen</li> <li>De <strong>tegenpartij is niet aan te treffen</strong> (bv. Aanrijding met een geparkeerd voertuig) è U belt het nummer 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse om de nodige vaststellingen uit te voeren.</li> </ul> <p><strong>Wat bij vluchtmisdrijf?</strong></p> <p>Bij een verkeersongeval met stoffelijke schade of bij lichte lichamelijke letsels, waarbij een of meerdere betrokken partijen vluchtmisdrijf plegen:</p> <ul> <li>Maakt u een afspraak bij uw <strong>wijkpolitie</strong> indien u <strong>geen info</strong> heeft over de betrokken partij die kan leiden tot <strong>identificatie</strong></li> <li>Wendt u zich tot het <strong>zonaal onthaal</strong> te Liedekerke indien u <strong>wel info</strong> heeft over de betrokken partij die kan leiden tot <strong>identificatie</strong></li> </ul> <p><strong>Wat in geval van verkeersagressie?</strong><br /> Indien de verkeersagressie louter leidt tot <strong>materiële schade</strong> dan doet u aangifte volgens de procedure bij een verkeersongeval met stoffelijke schade.</p> <p>Indien de verkeersagressie gepaard gaat met <strong>lichamelijk letsel</strong> spreken we van opzettelijke slagen en verwondingen.  </p> <ul> <li>Bij zware letsels verwittigt u meteen de hulpdiensten via 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse.</li> <li>Bij niet-zware lichamelijke letsels kan u zich met een attest van arbeidsongeschiktheid wenden tot het zonaal onthaal te Liedekerke. Indien u niet arbeidsongeschiktheid bent dan doet u aangifte bij de wijkpolitie op afspraak.</li> </ul> <p><strong>U wenst geen aangifte te doen of klacht in te dienen maar specifiek uw wijkagent te spreken?</strong></p> <p>In sommige gevallen wil u als burger uw eigen wijkagent spreken. Dit bijvoorbeeld bij een burentwist of een algemeen buurtprobleem zoals verkeersonveiligheid of overlast.</p> <p>U kan hiervoor telefonisch of per email een aanvraag doen bij uw wijkpolitie. De wijkagent zal in samenspraak met u de noodzaak evalueren en al dan niet een persoonlijke afspraak maken.</p> <p>De wijkpolitie is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op volgende nummers:</p> <ul> <li>Ternat: <a href="tel:024514507">02 451 45 07</a></li> <li>Affligem: <a href="tel:053640065">053 64 00 65</a></li> <li>Roosdaal: <a href="tel:054891370">054 89 13 70</a></li> <li>Liedekerke: <a href="tel:053650055">053 65 00 55</a></li> </ul> <p><strong>Wil u uw wijkagent per mail om een gesprek verzoeken? </strong></p> <p>Klik op de website rechts bovenaan op ‘Contact’ en nadien ‘Je Wijk’. Daar kan u uw straat en huisnummer ingeven en u verkrijgt de contactgegevens van uw wijkagent en wijkkantoor.</p> <p><strong>Police-on-web: u hoeft niet voor ieder feit een afspraak te maken!</strong></p> <p>Momenteel kan elke Belg bepaalde type feiten van thuis uit aangeven via het e-loket Police-on-web.</p> <p><strong>Wat kan u aangeven via Police-on-web?</strong></p> <ul> <li>(Brom)fietsdiefstal op openbaar domein</li> <li>Winkeldiefstal buiten heterdaad</li> <li>Diverse beschadigingen en graffiti</li> <li>Aanmelden van je alarmsysteem</li> </ul> <p>De lijst met feiten die via Police-on-web kunnen worden aangegeven werd (tijdelijk) uitgebreid naar aanleiding van de coronamaatregelen.</p> <p><strong>Wenst u de politie te raadplegen over wapens?</strong></p> <ul> <li>Verlies van wapens</li> <li>Vinden of aantreffen van een onbekend wapen</li> <li>Aanvraag of verlenging van een wapenvergunning</li> <li>Vrijwillig afstand van een vuurwapen</li> </ul> <p>In bovenstaande gevallen staat onze wapenspecialist te uwer beschikking. Contacteer <a href="mailto:werner.callebaut@police.belgium.eu">werner.callebaut@police.belgium.eu</a> of bel op 053 65 00 87 of 0478 69 24 48.</p> <p><strong>Waarvoor kan ik terecht op het zonaal onthaal te Liedekerke?</strong></p> <p><strong>Een aantal misdrijven komen niet in aanmerking voor het onthaal op afspraak bij de wijkpolitie.</strong> In deze gevallen biedt u zich fysiek aan op het zonaal onthaal te Liedekerke. Het gaat om:</p> <ul> <li>Diefstal of verlies inschrijvingsbewijs voertuig</li> <li>Diefstal of verlies originele nummerplaat</li> <li>Schending van het beroepsgeheim</li> <li>Diefstal van een voertuig</li> <li>Diefstal met verzwarende omstandigheden (vb.: woninginbraak, diefstal met geweld, garagediefstal)</li> <li>Geluidsoverlast dat op dat moment plaatsvindt (heterdaad)</li> <li>Zedenfeiten</li> <li>Sluikstorten</li> <li>Verdwijning van een minderjarige of meerderjarige</li> <li>Mishandeling en verwaarlozing van personen</li> <li>Hondenbeet</li> </ul> <p>Vanaf 15 februari 2021 is het zonaal onthaal geopend op weekdagen van 08 tot 17u en op zaterdag van 08 tot 16u.</p> <p>Indien u wenst dat een politieploeg vaststellingen doet ter plaatse dan belt u het noodoproepnummer 101.</p> <p><strong>Algemene inlichtingen, vragen of hulp bij het maken van uw afspraak?</strong></p> <p>We zijn telefonisch bereikbaar op 053/65.00.65 op weekdagen van 08 tot 17u.</p> <p><strong>Heeft u dringende politiehulp nodig of wenst u verdachte handelingen, personen of voertuigen te melden? </strong></p> <p>Uiteraard staan we voor dringende politiehulp altijd 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 klaar. Via een oproep naar de noodcentrale 101/112 komt een interventieploeg bij u langs.</p> <p>Wanneer u als burger verdachte handelingen, voertuigen of personen bemerkt, contacteert u het noodoproepnummer 101. Indien mogelijk geeft u dan een goede beschrijving mee van de verdachte personen en/of de nummerplaat van een voertuig.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3423"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3423"> </div> </div> </div> Fri, 29 Jan 2021 07:35:00 +0000 Lokale Politie TARL 3423 at https://www.politie.be/5407 Persbericht: 26 inbreuken COVID-maatregelen op grondgebied politiezone TARL (weekoverzicht: 18/01/2021 – 24/01/2021) https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-26-inbreuken-covid-maatregelen-op-grondgebied-politiezone-tarl-weekoverzicht <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-28T12:49:58Z">Do 28.01.2021 - 13:49</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3417"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/avondklok_1.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/avondklok_1.jpg?itok=T-aspuE_" width="300" height="300" alt="avondklok" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  </p> <p>Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer <a href="https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/">https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/</a>  of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.  </p> <p><strong>Weekoverzicht: maandag 18 januari 2021 tot en met vrijdag 22 januari 2021</strong></p> <p>Op dinsdag 19 januari 2021 werd te <strong>Liedekerke </strong>tijdens een controle 1 persoon geverbaliseerd omwille van het niet respecteren van de avondklok. Deze persoon werd reeds eerder geverbaliseerd voor het niet naleven van de Corona-maatregelen. </p> <p>In <strong>Ternat </strong>werd 1 persoon geverbaliseerd omwille van de avondklok en werd hiervoor reeds in het verleden geverbaliseerd voor het niet naleven van de Corona-maatregelen.</p> <p>Op woensdag 20 januari 2021 werden te <strong>Affligem </strong>naar aanleiding van een interventie 5 personen geverbaliseerd omwille van samenscholing.</p> <p>Op vrijdag 22 januari 2021 werd te <strong>Ternat</strong> 1 persoon geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van het verplaatsingsverbod.</p> <p><strong>Weekendoverzicht: zaterdag 23 januari 2021 tot en met zondag 24 januari 2021</strong></p> <p>Op 24 januari 2021 werden te <strong>Liedekerke </strong>3 personen geverbaliseerd op het voetbalveld gelegen in de Sportlaan omwille van het niet-naleven van het samenscholingsverbod. Twee personen werden reeds eerder geverbaliseerd wegens het niet-naleven van de Corona-maatregelen.</p> <p>In <strong>Roosdaal </strong>werden 4 personen geverbaliseerd tijdens een verkeersdispositief op de Ninoofsesteenweg omwille van het niet-naleven van de avondklok.</p> <p>In <strong>Ternat </strong>werd 1<strong> </strong>persoon op de Assesteenweg geverbaliseerd omwille van het verplaatsingsverbod. Tijdens een verkeersdispositief op de Assesteenweg werden nog eens 5 personen geverbaliseerd omwille van het verplaatsingsverbod. 2 personen testten positief bij afname van een ademtest en drugtest waardoor het rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. In de Statiestraat werden 5 personen aangetroffen die alcohol nuttigden onder het afdak van een plaatselijke school. Ze werden geverbaliseerd omwille van het niet-respecteren van de social distancing en het samenscholingsverbod.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3417"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3417"> </div> </div> </div> Thu, 28 Jan 2021 12:49:58 +0000 Lokale Politie TARL 3417 at https://www.politie.be/5407 Persbericht: identificatie dader inbraak GO Atheneum te Liedekerke - 24 januari 2021 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-identificatie-dader-inbraak-go-atheneum-te-liedekerke-24-januari-2021 <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-28T09:22:40Z">Do 28.01.2021 - 10:22</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3414"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/crime%20vol%20effraction_0.png"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/crime%20vol%20effraction_0.png?itok=WQKE_mnl" width="400" height="276" alt="Inbraak" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op 24 januari 2021 werd aangifte gedaan van een diefstal met braak in de middelbare school GO Atheneum in Liedekerke.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>’s Ochtends omstreeks 02:07 uur verschaften onbekenden zich via de nooddeur toegang tot de middelbare school.</p> <p>De onbekenden doorzochten het onthaal en de bureelruimten en ontvreemdden IT-materiaal en vluchtten in onbekende richting. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.</p> <p>Op basis van analyse van het wifi-netwerk kwam een vermoedelijke dader in beeld.</p> <p>De verdachte staat geseind in de politionele databank en wordt opgespoord.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3414"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3414"> </div> </div> </div> Thu, 28 Jan 2021 09:22:40 +0000 Lokale Politie TARL 3414 at https://www.politie.be/5407 Persbericht: 2 daders winkeldiefstal te Ternat op heterdaad betrapt - 25 januari 2021 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-2-daders-winkeldiefstal-te-ternat-op-heterdaad-betrapt-25-januari-2021 <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-27T10:13:07Z">Wo 27.01.2021 - 11:13</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3408"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/nieuwe%20passat%20ano_11.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/nieuwe%20passat%20ano_11.jpg?itok=9Z1jRzf_" width="225" height="300" alt="passat ano" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op 25 januari 2021 omstreeks 14.00 uur heeft de Politiezone TARL twee daders van winkeldiefstal gearresteerd.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Een patrouille bemerkte een verdacht voertuig met Franse nummerplaat op de parking van warenhuis Lidl gelegen op de Kerkstraat in Ternat. </p> <p>Bij controle van inzittenden en voertuig werden er gestolen voedingswaren en schoonheidsproducten aangetroffen.</p> <p>Beide betrokkenen, van Georgische herkomst, werden gearresteerd.</p> <p>Merkt u verdachte personen, voertuigen of handelingen? Bel onmiddellijk 101! Onze patrouilles komen zo snel mogelijk ter plaatse.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3408"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3408"> </div> </div> </div> Wed, 27 Jan 2021 10:13:06 +0000 Lokale Politie TARL 3408 at https://www.politie.be/5407 Geen inbreuken fietsverlichting + 1 inbreuk zwaar vervoer vrachtwagens tijdens verkeersactie te Affligem – 26 januari 2021 https://www.politie.be/5407/nieuws/geen-inbreuken-fietsverlichting-1-inbreuk-zwaar-vervoer-vrachtwagens-tijdens-verkeersactie <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-26T14:59:59Z">Di 26.01.2021 - 15:59</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3402"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/fietsverlichting%20bewerkt2_3.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/fietsverlichting%20bewerkt2_3.jpg?itok=d-3SVWbj" width="400" height="287" alt="fiets" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op 26 januari 2021 tussen 7u en 9u30 heeft de wijkpolitie van Affligem in samenwerking met het team Verkeer een verkeersactie georganiseerd gericht op fietsverlichting en zwaar vervoer.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op de <strong>Daalstraat</strong> werden 14 fietsers gecontroleerd. Zij waren allen voorzien van de nodige verlichting.</p> <p>2 gecontroleerde vrachtwagens bleken bestemmingsverkeer voor Teralfene en bevonden zich dus reglementair op het grondgebied.</p> <p>Op de <strong>Ternatsestraat / Fooststraat</strong> werden 7 fietsers gecontroleerd. Zij waren allen voorzien van de nodige verlichting.</p> <p>Er werden 5 vrachtwagens gecontroleerd waarvan 1 geen bestemmingsverkeer was. Er werd proces-verbaal voor inbreuk op het transitverbod voor zwaar vervoer opgesteld.</p> <p>Tijdens verdere patrouilles op het grondgebied van de gemeente Affligem werden nog 26 fietsers gecontroleerd. Zij waren allen voorzien van de nodige verlichting.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3402"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3402"> </div> </div> </div> Tue, 26 Jan 2021 14:59:59 +0000 Lokale Politie TARL 3402 at https://www.politie.be/5407 Persbericht: 4 dronken bestuurders en 1 bestuurder positief op drugs tijdens verkeersactie Politiezone TARL (23-24 januari 2021) https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-4-dronken-bestuurders-en-1-bestuurder-positief-op-drugs-tijdens-verkeersactie <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-26T10:06:08Z">Di 26.01.2021 - 11:06</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3399"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/avondklok_0.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/avondklok_0.jpg?itok=HIAAlcvP" width="300" height="300" alt="avondklok" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Van zaterdag 23 januari 2021 op zondag 24 januari 2021 heeft de Politiezone TARL een verkeersactie georganiseerd op haar grondgebied.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>In <strong>Ternat</strong> werden op de Assesteenweg 4 bestuurders gecontroleerd. 2 bestuurders bleken dronken. 1 van hen testte bovendien positief op drugsgebruik. Er werden 6 processen-verbaal opgesteld voor niet-naleving van de avondklok.</p> <p>In <strong>Affligem</strong> werden op de Brusselbaan 40 bestuurders gecontroleerd. 1 persoon was dronken. Er werden inbreuken vastgesteld met betrekking tot het voorlopig rijbewijs (1), het verzekeringsbewijs (1x) en het inschrijvingsbewijs (1x). In 1 voertuig werd een kind vervoerd zonder de aanwezigheid van het verplichte kinderzitje.</p> <p>In <strong>Roosdaal</strong> werden op de Ninoofsesteenweg 23 bestuurders gecontroleerd. 1 persoon was dronken. Er werden 4 processen-verbaal opgesteld voor niet-naleving van de avondklok.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3399"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3399"> </div> </div> </div> Tue, 26 Jan 2021 10:06:08 +0000 Lokale Politie TARL 3399 at https://www.politie.be/5407 Persbericht: Melding van aandachtige burger leidt tot terugvinden van gestolen fiets – 20 januari 2021 https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-melding-van-aandachtige-burger-leidt-tot-terugvinden-van-gestolen-fiets-20 <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-21T16:07:17Z">Do 21.01.2021 - 17:07</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3381"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/image1.jpeg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/image1.jpeg?itok=rcmZBzOl" width="400" height="300" alt="combi" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op 19 januari 2021 werd aangifte gedaan van een fietsdiefstal aan de fietsenstalling van het NMBS-station te Liedekerke. </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De volgende dag meldde een aandachtige inwoner uit Liedekerke een gestalde fiets op de kruising van de Dommelingenstraat met de Houtmarktstraat.  </p> <p>Een patrouille ging de fiets ophalen en kon deze in verband brengen met de aangifte van een fietsdiefstal van een dag eerder.  </p> <p>De politie kon de rechtmatige eigenaar verwittigen om de fiets te komen ophalen.  </p> <p>Merkt u verdachte handelingen of personen? Aarzel niet, bel ons via het noodoproepnummer 101!</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3381"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3381"> </div> </div> </div> Thu, 21 Jan 2021 16:07:17 +0000 Lokale Politie TARL 3381 at https://www.politie.be/5407 Persbericht: 67 inbreuken COVID-maatregelen op grondgebied politiezone TARL (weekoverzicht: 11/01/2021 – 18/01/2021) https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-67-inbreuken-covid-maatregelen-op-grondgebied-politiezone-tarl-weekoverzicht <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-20T09:11:02Z">Wo 20.01.2021 - 10:11</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3378"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/avondklok.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/avondklok.jpg?itok=cudI2sQO" width="300" height="300" alt="avondklok" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  </p> <p>Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer <a href="https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/">https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/</a>  of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.  </p> <p><strong>Weekoverzicht: maandag 11 januari 2021 tot en met vrijdag 15 januari 2021</strong></p> <p>Op maandag 11 januari 2021 werd door een patrouille te <strong>Ternat </strong>proces-verbaal opgesteld inzake het samenscholingsverbod ten aanzien van 7 personen. Onder hen zijn 6 personen die eerder al een inbreuk begingen op de Covid-maatregelen. </p> <p>Op dinsdag 12 januari 2021 werden tijdens een patrouille te <strong>Liedekerke </strong>5 personen opgemerkt die onvoldoende afstand hielden van elkaar in het Warandepark. 4 personen werden geverbaliseerd inzake het samenscholingsverbod en het niet-naleven van de regels van social distancing. Eén persoon nam de vlucht tijdens de controle. Nog te <strong>Liedekerke </strong>werden 11 personen opgemerkt op de parking ter hoogte van het zwembad 'Heuvelkouter'. Deze werden allen geverbaliseerd inzake het samenscholingsverbod. Eén persoon werd reeds eerder geverbaliseerd inzake het niet-naleven van de Corona-maatregelen.</p> <p><strong>Weekendoverzicht: zaterdag 16 januari 2021 tot en met zondag 17 januari 2021</strong></p> <p>Op zaterdag 16 januari 2021 werd te <strong>Liedekerke </strong>1 persoon geverbaliseerd wegens niet-naleving van het verplaatsingsverbod. Deze persoon werd reeds eerder geverbaliseerd voor het niet-naleven van de geldende Corona-maatregelen. De persoon bleek eveneens dronken. Te <strong>Roosdaal </strong>werden 4 personen geverbaliseerd wegens het niet-naleven van de avondklok. In <strong>Ternat </strong>werden tijdens een verkeerscontrole 7 personen geverbaliseerd wegens het niet respecteren van de avondklok. Er werd eveneens een proces-verbaal opgesteld voor een vervallen keuringsbewijs van een voertuig.</p> <p>Op zondag 17 januari 2021 werd te <strong>Affligem </strong>1 persoon<strong> </strong>geverbaliseerd wegens het niet naleven van het verplaatsingsverbod. Er werd eveneens proces-verbaal opgesteld inzake alcohol in het verkeer en inzake verkeersongeval stoffelijke schade. In <strong>Liedekerke </strong>werden 4 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Eveneens werd er een proces-verbaal opgesteld voor inbreuk op het voorlopig rijbewijs.</p> <p>In <strong>Roosdaal </strong>werden 3 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van het verplaatsingsverbod.</p> <p>In <strong>Ternat </strong>werden tijdens een verkeerscontrole 11 personen geverbaliseerd omwille van het niet naleven van de avondklok. Er werd eveneens proces-verbaal opgesteld voor de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs naar aanleiding van een positieve drugtest. Op de Assesteenweg te <strong>Ternat </strong>werden nog eens 8 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de avondklok, het samenscholingsverbod en het niet respecteren van de social distancing.</p> <p>In <strong>Affligem </strong>werden 2 personen geverbaliseerd inzake het niet-naleven van de avondklok.</p> <p>Tijdens een verkeerstoezicht werd te <strong>Liedekerke </strong>1 persoon geverbaliseerd wegens het niet naleven van de avondklok.</p> <p>In <strong>Ternat </strong>werden 3 personen geverbaliseerd voor het maken van een niet-essentiële en/of niet-uitstelbare verplaatsing. Eén persoon werd eveneens van zijn vrijheid beroofd naar aanleiding van een openstaande bevel tot gevangenneming voor drugsfeiten.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3378"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3378"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/mondmasker.png"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="1" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_gallery/public/photos/mondmasker.png?itok=SMel6KPz" width="205" height="205" alt="mondmasker" /> </a> </div> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/samenscholing.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="2" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_gallery/public/photos/samenscholing.jpg?itok=lfv_TM86" width="205" height="205" alt="samenscholing" /> </a> </div> </div> </div> </div> Wed, 20 Jan 2021 09:11:02 +0000 Lokale Politie TARL 3378 at https://www.politie.be/5407 Persbericht: 4 dronken bestuurders en 1 bestuurder positief op drugs bij controle 44 voertuigen tijdens verkeersacties politiezone TARL (15-18 januari 2021) https://www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-4-dronken-bestuurders-en-1-bestuurder-positief-op-drugs-bij-controle-44 <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-19T15:27:23Z">Di 19.01.2021 - 16:27</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3372"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5407/sites/5407/files/photos/Exit%20160620%20ano3_1.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5407/sites/5407/files/styles/police_default/public/photos/Exit%20160620%20ano3_1.jpg?itok=ozuEXWFC" width="400" height="300" alt="Motard" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Tussen vrijdag 15 januari 2021 en maandag 18 januari 2021 heeft de politiezone TARL verkeersacties georganiseerd op haar grondgebied.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Op de Korenbloemlaan te <strong>Liedekerke</strong> werden 6 bestuurders gecontroleerd. 1 bestuurder bleek geen houder van een rijbewijs. Het voertuig werd getakeld. 1 bestuurder was dronken.</p> <p>Op de Affligemsestraat te <strong>Liedekerke </strong>werden 8 bestuurders gecontroleerd. Er werden 2 inbreuken vastgesteld inzake keuring van het voertuig. Bij 1 voertuig bleek het kinderbeveiligingssysteem onvoldoende vastgemaakt.</p> <p>Op de Kraanstraat te <strong>Roosdaal </strong>werden 7 bestuurders gecontroleerd. 1 persoon was dronken. 2 personen waren in overtreding met de avondklok.</p> <p>Op de Bellestraat te <strong>Affligem</strong> werden 11 bestuurders gecontroleerd. Niemand had gedronken. Er werden 2 inbreuken vastgesteld inzake keuring van het voertuig. 1 persoon was niet in het bezit van een identiteitskaart. 1 bestuurder werd betrapt tijdens een lopend verval van het recht tot sturen.</p> <p>Op de Brusselbaan te <strong>Affligem</strong> werden 4 bestuurders gecontroleerd. 1 bestuurder was dronken. Er werden 2 inbreuken vastgesteld inzake keuring van het voertuig. Bij 1 voertuig bleek het kinderbeveiligingssysteem onvoldoende vastgemaakt.</p> <p>Aan het op- en afrittencomplex van <strong>Ternat</strong> werden 8 bestuurders gecontroleerd. 1 bestuurder was dronken. 1 bestuurder testte positief op drugs in het verkeer. 2 bestuurders werden betrapt tijdens een lopend verval van het recht tot sturen. Er werden 2 inbreuken vastgesteld inzake keuring van het voertuig. 2 bestuurders bleken niet te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs voor het voertuig. 1 bestuurder had het rijbewijs niet op zak. 13 personen waren in overtreding met de avondklok.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3372"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3372"> </div> </div> </div> Tue, 19 Jan 2021 15:27:23 +0000 Lokale Politie TARL 3372 at https://www.politie.be/5407