Persbericht 13/10/2017 : Flitsmarathon 11/10/2017

De politiezone TARL nam op 11 oktober 2017 deel aan de flitsmarathon van de Geïntegreerde Politie. Op het grondgebied van de zone werden 2.519 voertuigen gecontroleerd. Er werden 405 processen-verbaal opgesteld wegens te hoge snelheid (16,08%).

De politie vraagt aan de burgers de snelheidslimieten te respecteren. Extra motivatie kan gevonden worden in de sensibiliseringscampagne van de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (zie: https://youtu.be/inj4E1BfQOU).

De resultaten van de nationale campagne kunnen nagekeken worden via: https://www.politie.be/5998/nl/pers/flitsmarathon-de-federale-politie-ontgoocheld.