Persbericht 23/08/2017 : 1 September, veilig naar school

Op 1 september start het schooljaar waarbij heel wat nieuwe en zwakke weggebruikers tijdens de ochtend-en avondspits deelnemen aan het verkeer. Onze kinderen begeven zich na een verlofperiode van 2 maanden opnieuw in het drukke verkeer, waardoor ze opnieuw even moeten wennen. Voor velen stopt ook het verlof en het aantal auto's op de weg neemt op 1 september opnieuw toe.

Het gevolg is dat er tijdens de spitsuren heel wat verkeersactiviteit zal zijn aan en rond onze schoolpoorten. Daarom zal de politie actief aanwezig zijn aan de schoolomgeving om bij te dragen aan een betere verkeersveiligheid.

Een tip: vertrek tijdig zodat de stress beperkt blijft en de snelheidsbeperkingen gerespecteerd worden.