Persbericht 25/10/2017: Samen werken aan preventie en detectie van radicalisering.

Oprichting van een gezamenlijk LIVC TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke)

De gemeentes Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke willen samen werken aan de veiligheid in uw omgeving, in uw straat. Als burger kan u hier veel toe bijdragen.

Soms zijn er signalen rond een persoon in uw omgeving die u ongerust maken, zonder dat een dringende oproep naar de dienst 101 gerechtvaardigd is. Zo kan het gebeuren dat er signalen zijn die wijzen op een ontluikende vorm van radicalisering.

Om alle bruikbare informatie vanuit verschillende netwerken (onderwijs, integratie-, sociale en politiediensten) goed te laten doorstromen in functie van gepaste opvolging, heeft het politiecollege van de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke een gezamenlijk LIVC - Lokale Integrale VeiligheidsCel - opgericht. De gezamenlijke LIVC bestaat uit 5 partners, die elk als centraal aanspreekpunt fungeren, zijnde de politiezone TARL, de gemeente Ternat, de gemeente Affligem, de gemeente Roosdaal en de gemeente Liedekerke.

De gezamenlijke LIVC zet in op expertise-uitwisseling, sensibilisering, preventie, vorming en opleiding qua radicalisering én zorgt voor een permanente meldingsstructuur opdat de beschikbare, relevante informatie zeker tot bij de lokale politie én de bevoegde bestuurlijke overheid zou terechtkomen.

De gezamenlijke LIVC TARL is voor het grote publiek bereikbaar via het meldpunt op de website http://www.tarl.be. Uiteraard kan u met uw meldingen ook steeds terecht bij uw wijkagent en in uw wijkkantoor. De openingsuren van de wijkkantoren vindt u terug via http://www.lokalepolitie.be/5407/contact/commissariaten. De onthaalpunten van de wijkkantoren zijn telefonisch bereikbaar op: Ternat - 02/454 83 30; Affligem - 053/64 00 65; Roosdaal - 054/89 13 70; Liedekerke - 053/65 00 65.

De opstartvergadering van de gezamenlijke LIVC TARL vond reeds plaats op 03 juli 2017. De 2de bijeenkomst ging door op 23 oktober 2017. De gezamenlijke LIVC TARL zal minstens 4 keer per jaar samenkomen.

Een eerste realisatie van de gezamenlijke LIVC TARL was de organisatie van een gesmaakte dagopleiding 'Preventie van radicalisering' die door een specialist van de federale politie werd gegeven aan een 50-tal medewerkers van de diverse betrokken gemeentelijke diensten, OCMW's en scholen. Op deze wijze werden een paar tientallen detectie- en meldingspunten uit de vier gemeenten geïnformeerd en gesensibiliseerd.

De vier burgemeesters en de korpschef staan voor de volle 100 procent achter de gezamenlijke LIVC, die uiteindelijk alleen maar meer veiligheid voor iedereen beoogt.