Persbericht: actie 'weekend zonder alcohol': 2 onderscheppingen - 6 inhoudingen rijbewijs (3u-6u) + 2 intrekkingen rijbewijs (15 dagen)

Op vrijdag 12/01/2018 en zondag 14/01/2018 voerde de PZ TARL intensieve controles uit in het kader van de 'weekend zonder alcohol' actie. Behalve voor alcoholgebruik in het verkeer werd geverbaliseerd voor diverse andere inbreuken. In totaal werden 376 voertuigen gecontroleerd. Tijdens de actie wouden 2 personen zich onttrekken aan de controle. Hun voertuigen werden onderschept en er volgde respectievelijk een inhouding van het rijbewijs voor 3u en een intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Daarnaast werden tijdens het hele weekend nog 5 andere rijbewijzen ingehouden voor 3u of 6u en werd van nog een bestuurder het rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen.

Op vrijdag 12/01/2018 werden tussen 22u en 6u 3 ploegen ingezet die in totaal 180 voertuigen controleerden.

Te Liedekerke werden 97 voertuigen gecontroleerd. 2 bestuurders legden een positieve ademtest af waarna een inhouding van het rijbewijs volgde voor 3u. Verder werd 1 PV wegens drugs in het verkeer en 1 PV wegens niet in het bezit van het rijbewijs opgesteld. 1 persoon had nog geen gevolg gegeven aan opgelegd verval te sturen. De noodzakelijke documenten werden hem betekend.

Te Ternat werden 38 voertuigen gecontroleerd. 1 persoon trachtte te ontkomen aan de controle. Na onderschepping leverde hij een positieve ademtest af en volgde de inhouding van het rijbewijs voor 3u. Onze mensen stelden ook 1 PV wegens een inbreuk op de voorwaarden tot het rijden met een voorlopig rijbewijs en 1 PV wegens niet in het bezit zijn van een verzekeringsbewijs op.

Te Roosdaal werden 24 voertuigen gecontroleerd. Niemand legde een positieve ademtest af.

Te Affligem werden 21 voertuigen gecontroleerd. 1 jonge bestuurder legde een positieve ademtest af waarna de intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen volgde. Naar aanleiding van deze feiten werd ook 1 PV opgesteld wegens een inbreuk op de voorwaarden tot het rijden met een voorlopig rijbewijs.

De politie patrouilleerde doorheen de nacht ook op het grondgebied van de zone.