Persbericht: gevangenisstraffen van 5 jaar en boete van 4.000 euro euro voor daders van (pogingen tot) woninginbraak in Ternat.

De correctionele rechtbank van Brussel heeft op 5 juni 2019 stevige gevangenisstraffen gevonnist tegen 2 personen van Roemeense origine die op 11 februari 2019 werden gearresteerd door de politiezone TARL naar aanleiding van pogingen tot woninginbraak in Ternat. De daders waren echter ook elders in het land actief.

 

De feiten

Het koppel, man (30 jaar) en vrouw (28 jaar), werden op 11 februari 2019 gesignaleerd in de gemeente Ternat op de Van Cauwelaertstraat, de Nattestraat en de Berkenlaan waarna verschillende alerte burgers het noodnummer 101 contacteerden. Dankzij de snelle reactie van deze burgers en hun duidelijke persoonsbeschrijving konden interventiemedewerkers van de politiezone TARL de daders onderscheppen.

De betrokkenen gingen telkens op dezelfde manier te werk. Onder de vorm van een smoes (vragen naar de dichtstbijzijnde apotheek of om hulp bij de zoektocht naar een verloren gelopen huisdier) trachtte de vrouwelijke dader de aandacht van de bewoners af te leiden zodat de tweede dader kon toeslaan. Uit de verschillende verklaringen van de burgers bleek ook dat de daders telkens van kledij wisselden alvorens toe te slaan. 

De daders waren ook in Sint-Pieters Leeuw, Waver, Maasmechelen, Leuven en Vilvoorde aan de slag. Aangezien de daders actief waren in verschillende gerechtelijke arrondissementen gebeurde het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde.

Bestraffing

Op 5 juni 2019 stonden de daders terecht voor gewone diefstal, poging gewone diefstal alsook vereniging van misdadigers. Elk van de daders werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van 4.000 euro (= 500 euro vermeerderd met opdeciemen factor 8). Indien deze boete niet wordt betaald binnen de wettelijke termijn dan wordt de gevangenisstraf vermeerderd met 3 maanden.

Ten aanzien van de mannelijke dader werd een verbeurdverklaring uitgesproken van het vermogensvoordeel van 2.235 euro en voor de vrouwelijke dader ten bedrage van 450 euro. Op basis van diverse regelgeving alsook het vergoeden van de gerechtskosten is elk van de daders een bijkomend bedrag van 271,20 euro en tezamen 516,01 euro verschuldigd. Op burgerrechtelijk vlak zijn de daders ten aanzien van 3 slachtoffers bedragen van respectievelijk 4.000, 5.000 en 6.000 euro verschuldigd.

De verdachten zaten sinds hun arrestatie in voorlopige hechtenis in de gevangenis van respectievelijk Sint-Gillis en Vorst (vrouwengevangenis Berkendaal).

Bel onmiddellijk 101 bij verdachte handelingen/personen/voertuigen!

Dit vonnis toont opnieuw aan dat zonder aarzelen het 101-nummer contacteren met een duidelijke persoonsbeschrijving, zoals de alerte Ternattenaren deden op 11 februari 2019, op korte termijn tot de arrestatie en kordate bestraffing van daders kan leiden. Gezien haar slogan “samen werken aan veiligheid” is de politiezone TARL uiteraard zeer tevreden met dit vonnis.