Persbericht: verkeersactie Liedekerke 30 januari 2018: €28.839,90 openstaande belastingen – 7 takelingen – 5 processen-verbaal – 3.45 gram cannabis

Op dinsdag 30/01/2018 werd van 07u00 tot 14u30 een verkeersactie gehouden te Liedekerke in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Er werd voor €14.296,24 openstaande belastingen ter plaatse geïnd. 6 voertuigen werden getakeld in afwachting van de betaling van hun openstaande belastingschuld voor een totaal bedrag van €14.543,66. Deze gezamenlijke actie uitgaande van de PZ TARL en de Vlaamse Belastingdienst levert dus een totaal op van €28.839,90 aan openstaande belastingen. Er werd nog een zevende voertuig getakeld wegens het besturen van een niet-verzekerd voertuig.

Tijdens de actie werden ook 74 personen onderworpen aan een alcoholtest, geen enkele bestuurde testte positief.

Er werd een onmiddellijke minnelijke schikking opgesteld na aantreffen van 3.45 gram cannabis. Voor 2 personen werd een PV opgesteld omdat ze een voertuig bestuurden ondanks een verval op het recht tot sturen. Voor 2 andere personen werd een PV opgesteld wegens het besturen van een niet-verzekerd voertuig. 1 persoon was niet in orde met de technische keuring waarvoor ook een proces-verbaal werd opgesteld. 2 personen werden geverbaliseerd wegens niet-naleving van de gordelplicht.