Aangifteplicht geneutraliseerde wapens

Vanaf nu zijn geneutraliseerde vuurwapens aangifteplichtig. Concreet betekent dit dat de proefbank de wapens die nu geneutraliseerd worden laat registreren door de provincie.

Wat de huidige bezitters betreft zijn zij die in het bezit waren van geneutraliseerde vuurwapens verworven vóór 14/09/2018 verplicht om deze door middel van een Model 9ter te laten registreren bij de gouverneur van hun woonplaats. Ze dienen hier steeds een kopie van het neutralisatieattest van de proefbank bij te voegen. De aangifte dient te gebeuren voor 14/03/2021.

Jagers kunnen nu eveneens wapens uitlenen via een Model 9bis. Indien de ontlening korter is dan 1 week, dienen zij enkel het Model 9bis in te vullen en elk een exemplaar te bewaren. Indien de ontlening langer is dan 1 week, dienen zij de lokale politie van hun woonplaats in kennis te stellen van de ontlening via het Model 9bis. Hierop zal men voorziene einddatum vermelden en de politie past het centrale wapenregister in die zin aan. Wanneer het wapen wordt teruggegeven zal het Model 9bis aangevuld worden en overgemaakt worden aan de lokale politie ten einde het centrale wapenregister opnieuw aan te passen.

De Modellen 9bis en ter zijn hier terug te vinden:
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/wapens/index.jsp