Seizoensarbeiders onderworpen aan maatregelen corona

In augustus komen traditioneel heel wat buitenlandse seizoensarbeiders helpen bij de oogst. In overleg met de provinciegouverneur van Limburg heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant vastgelegd hoe de gemeenten in deze coronatijd moeten omgaan met deze instroom. Een politiebesluit bekrachtigt de afspraken.

 

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in een gemeente van de provincie Vlaams-Brabant als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land of een regio die in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.

De werkgevers in de provincie Vlaams-Brabant worden verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze te registreren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.

De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand luidens artikel 2 een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat

De Lokale Politie en de Federale Politie zijn belast met het toezicht op de naleving van deze
verordening.

Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen.