Project Dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg

Project ondersteund door ZKH Prinses Mathilde : de troostdoos......

Hoofdinspecteur De Geyndt is verantwoordelijk voor de dienst slachtofferbejegening van de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) en ondervond tijdens tussenkomsten bij een plots traumatisch overlijden, dat enige begeleiding sterk aangewezen is. Ouders willen hun kinderen beschermen door informatie te verdraaien of achter te houden, of weten niet goed hoe hun kinderen in te lichten of bij te staan in deze heel moeilijke periode…. wat volstrekt begrijpbaar is. Zelf hebben nabestaanden het ook heel druk met het verwerken van wat er gebeurd is, het regelen van de begrafenis, het uitzoeken welke formaliteiten er dienen te gebeuren, enz… waardoor ze vaak er niet toe komen om onmiddellijk naar de hulpverlening te stappen.

De troostdoos bestellen kan je hier

Bijlagen