Vacatures

Kijk op www.pzklmjobs.be voor al onze openstaande vacatures!

Neem contact op via 0800 90 333 en vraag naar Vanessa Van Dessel of stuur een e-mail naar vanessa.vandessel@politiezoneklm.be
Vermeld steeds over welke vacature het gaat.

Voor onderstaande vacatures kan iedereen zich kandidaat stellen:

Kandidaturen moeten binnen zijn voor 06/03/2017.

Onderstaande vacatures zijn enkel voor mensen die reeds als operationele of CALog aan het werk zijn bij politie:

Meer info via Portal - Pol Info - Personeel - PolDMS

Kandidaturen moeten binnen zijn voor 17/03/2017.

Kom kennismaken op onze infodag voor uniformfuncties!