Klachten over politie

Het gaat dan niet alleen over voldoening geven aan de klager maar wij hebben als visie dat klachten niet altijd als iets negatiefs worden beschouwd en proberen er ook uit te leren om de dienstverlening te verbeteren. Niet alle klachten zijn gegrond maar worden steeds op een objectieve manier behandeld en onderzocht, zowel ten laste als ten ontlaste.. Een klacht kan er zijn wanneer de dienstverlening niet voldoet aan de verwachtingen.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die niet tevreden is over de manier waarop onze mensen en/of diensten hem of haar hebben geholpen en hierover een klacht wil indienen.

Hoe kan u een klacht indienen?

Er zijn drie manieren om een klacht in te dienen:

 1. Je kan een klacht over het optreden van een politieagent van de politiezone K-L-M indienen door het document hieronder te downloaden en in te vullen en te versturen via e-mail of dit ingevuld document per brief te verzenden naar de dienst Intern Toezicht. In dit document vertel je jouw versie van het verhaal. Dit document stuur je op naar:

  Politiezone K-L-M
  T.a.v. Dienst Intern Toezicht
  Reigerstraat 3
  1840 Londerzeel 

  Of via elektronische weg naar: pz.klm.klachten@police.belgium.eu

 2. Je kan eveneens een klacht over het optreden van een politieagent indienen door een brief of e-mail te richten aan het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P). In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Het adres is:

  Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
  Drukpersstraat 35/1
  1000 Brussel

  Of via elektronische weg naar: info@comitep.be

 3. Je kan een klacht over het optreden van een politieagent van om het even welke politiezone of van de federale politie indienen door een brief of e-mail te richten aan de Algemene Inspectie van de federale politie en lokale politie (AIG). Het adres is:

  Algemene Inspectie van de federale en lokale politie 
  Triomflaan 174
  1160 Brussel

  Of elektronisch naar: info@aigpol.be

Nuttige links

Bijlagen