Historiek

In uitvoering van het Octopusakkoord voorzag de wet van 7 december 1998 een grootschalige politiehervorming. Alle bestaande politiediensten smolten samen tot een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: de Federale Politie en de Lokale Politie.

  • De Federale Politie werd gevormd uit een deel van de voormalige Rijkswacht, de Gerechtelijke Politie bij de Parketten, de Luchtvaartpolitie, de Zeevaartpolitie en de Spoorwegpolitie.
  • De Lokale Politie ontstond uit de Gemeentepolitie, de Landelijke Politie en de Rijkswachtbrigades.