Missie - Visie - Waarden

Visie

Als Lokale Politie van de Politiezone Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel – Meise dragen wij bij tot:

  • de democratische ontwikkeling van onze gemeenschap;
  • een veilige en leefbare samenleving.

Onze Missie

Wij doen dit: