Acties

Acties zoals BOB-controles of controle fietslichten

Door mee te werken tijdens alcoholcontroles of controle van fietslichten zorg je mee voor meer veiligheid in onze politiezone.

Actie fietslichtencontrole
Actie controle voertuigen