Zonaal veiligheidsplan

Eind 2013 keurden de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken het zonaal veiligheidsplan van de politiezone K-L-M goed. Dit plan geldt voor de periode van 2014 tot 2017 en is voor de lokale politie het werkingskader om bij te dragen aan het veiligheidsbeleid in de drie gemeenten.

Het zonaal veiligheidsplan werd samengesteld in de loop van 2012-2013 door de zonale veiligheidsraad, (de vergadering van de burgemeesters, de procureur des Konings, een afgevaardigde van de gouverneur en van de federale politie en de korpschef, die instaat voor de realisatie).

De actieplannen werden uitgetekend mét de concrete uitvoering van die taken en opdrachten die de lokale politie prioritair zal ter harte nemen in het kader van het gehele veiligheidsgebeuren.