Vacature: assistent bij het wijkondersteuningsteam (niveau C - diploma hoger secundair onderwijs)

Ben jij sterk in het nauwkeurig afhandelen van administratieve taken en heb je een vlotte pen? Dan is een job als assistent bij het team wijkondersteuning jou op het lijf geschreven. Wij zoeken organisatorisch talent om onder wijkinspecteurs administratief te ondersteunen, zodat zij op het terrein hun taken kunnen uitvoeren.

vacature wijkondersteuning

Het team wijkondersteuning van de politiezone Vilvoorde-Machelen is een gespecialiseerd team binnen de wijkpolitie van het korps. Daar waar de wijkagenten vooral een persoonlijk contact met de inwoners nastreven, zorgt het team wijkondersteuning voor een nauw contact met lokale handelaars en bedrijven in de politiezone. Het is politiewerk op maat van de bedrijven en handelszaken. Het team wijkondersteuning bestaat enerzijds uit bedrijvenagenten; een cel illegale economie en een verantwoordelijke lokaal wapenbeheer.

De bedrijvenagenten onderhouden nauw contacten met bedrijven, bijvoorbeeld wanneer zij nadeel geleden hebben als gevolg van misdrijven zoals verduistering van werkmateriaal, diefstal, … . Het team illegale economie gaat dan weer de strijd aan met malafide bedrijven die zich proberen de verrijken door wetgeving, voorschriften en regels niet te respecteren. Tot slot is er nog het lokaal wapenbeheer, deze dienst staat o.a. in voor het verwerken van aanvragen voor wapenvergunningen.

Het wijkondersteuningsteam ontvangt veel van haar opdrachten via kantschriften en stelt navolgende processen-verbaal op om de vaststellingen te registeren. Als assistent bij het team wijkondersteuning verzorg je vooral het voorbereidend redactioneel werk. Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • je bereidt de bestuurlijke documenten en processen-verbaal voor, in naam van de verantwoordelijke politieambtenaar;
 • je vraagt informatie op bij bedrijven via e-mail/telefoon en noteert de ontvangen informatie in het proces-verbaal;
 • je verzorgt de eerste basisregistratie in de databank van onze politiezone;
 • je ondersteunt de verschillende medewerkers administratief bij de opmaak van diverse documenten (zoals verslagen, rapporteringen, vergunningen, …);
 • bestaande databanken up-to-date houden zoals o.a. het centraal wapen-register;
 • je verzorgt de opmaak van brieven en vergunningsaanvragen inzake wapenbezit;
 • opvolging van overleden wapenbezitters in de politiezone;
 • telefoons beantwoorden en doorverwijzen naar de correcte collega, bij afwezigheid noteer je de nodige informatie voor een hercontactname;

We verwachten van jou de volgende kennis en vaardigheden

 • je hebt een goede kennis van MS-Office, in het bijzonder Word en Outlook;
 • je hebt een vlotte pen en beschikt over voldoende schriftelijke (redactionele) vaardigheden;
 • basiskennis van het Frans en/of Engels zijn een meerwaarde;
 • je kan efficiënt klasseren;
 • je hebt oog voor orde, stiptheid en respect voor het naleven van deadlines en termijnen;
 • je kan zelfstandig werken.

Wil je graag meer weten of je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobpol.be. Kandidaturen die rechtstreeks bij onze politiezone ingediend worden, kunnen helaas niet aanvaard worden.