Wij zoeken een administratief assistent voor het logistiek secretariaat

De politiezone heeft een vacature voor een assistent logistiek secretariaat (niveau C - middelbaar onderwijs) opengesteld. Ben jij een organisatietalent? Kan jij methodisch te werk gaan om diverse administratieve taken af te handelen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.  

Vacature

Als assistent logistiek secretariaat maak je deel uit van het logistiek team van een politiekorps van 179 medewerkers. Je zorgt ervoor dat de collega's voorzien zijn het nodige materiaal en uitrusting om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren. 

Plaats tewerkstelling

Lokale politie Vilvoorde-Machelen Zennelaan 76 - 1800 Vilvoorde 

Wat verwachten wij van jou?

Samen met je collega's van het logistiek secretariaat sta je in voor het beheer van de infrastructuur en het materiaal in van de politiezone zoals o.a. politiekledij, politieuitrusting, voertuigen, toestellen, materiaal, kantoorbenodigdheden, ... . 

 • je beheert van de bestellingen van politiekledij en -uitrusting, je controleert daarbij de leveringen en je doet de nodige om de bestellingen aan de collega's te bezorgen;
 • je verzorgt daarnaast ook het administratief beheer van het voertuigenpark, je maakt tijdig de nodige afspraken met garages voor onderhoud, herstellingen, bandenwissel,... ;
 • je verzorgt het stockbeheer van de uitrusting en het klein kantoormateriaal (papierwaren, omslagen, schrijfwaren, ... );
 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van defecten aan gebouwen en materiaal;
 • het beheer van de bibliotheek, m.a.w. je klasseert de diverse publicaties zodat deze snel geraadpleegd kunnen worden;
 • je voert algemeen secretariaatswerk uit, zoals onder andere
  • het verwerken, verdelen en scannen van de binnenkomende briefwisseling;
  • klasseren van diverse documenten;
  • documenten fotokopiëren;
  • typebrieven voorbereiden ;
  • telefoon beantwoorden en berichten noteren voor afwezige collega's;
 • dossieradministratie en klassering;
 • indien nodig administratieve bijstand verlenen op andere diensten van het politiekorps.

Welk profiel zoeken wij?

 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie.
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Ten minste 17 jaar oud zijn (op ogenblik indiensttreding ten minste 18 jaar oud zijn).
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan 3 maanden oud is op datum van de kandidaatstelling.
 • Een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking , wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg.
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale rijksbesturen (middelbaar onderwijs).
 • Je ben klantvriendelijk en werkt daarbij resultaatgericht. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid. Je kan het werk plannen en organiseren. 
 • Je bent flexibel en werkt graag in teamverband (samenwerking), maar zelfstandig werken schrikt je niet af.  

Wij bieden...

 • een voltijds vervangingscontract voor de duur van de afwezigheid van de titularis van de betrekking; 
 • startdatum overeen te komen met de kandidaat (liefst zo snel mogelijk);
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en het treinvervoer;
 • het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke loonschaal CC1 (Loonsimulator https: //www.ssgpi.be/nl/page/Uw_wedde);
 • mogelijkheid tot overname anciënniteitsjaren bij andere werkgever;
 • zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door vele menselijke contacten;
 • minimum 32 verlofdagen op jaarbasis;
 • kans verdere opleidingen te volgen;
 • we werken met een wervingsreserve.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 10 juli 2022.
De vacature werd gepubliceerd op de website van jobpol met het wedstrijdnummer  P6113 N2206. 

Klik hier om je kandidatuur nu in te dienen .

Wat heb je nodig: 

 • een kopie van je  hoogstbehaalde diploma;
 • een kopie van je identiteitskaart ;
 • een CV en motivatiebrief;
 • een blanco uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden op datum kandidaatstelling);
 • een kopie van je rijbewijs (indien in bezit van een rijbewijs)
 • een kopie van je hoogst behaalde diploma 

Alle gevraagde documenten dienen overgemaakt te worden zo niet is uw kandidatuur onvolledig en wordt u uitgesloten van de verdere selectieprocedure.  

Indien je nog vragen hebt, neem dan contact op met de personeelsdienst via PZ.VIMA.HR@police.belgium.eu