Consulent team informatiebeheer (Niv. B - Bachelor)

Van informatie naar intelligence. Het team informatiebeheer is het informatiekruispunt van de politiezone. In dit informatiecentrum wordt informatie geanalyseerd, verwerkt en verpreid. Opsporingsberichten verpreiden, verdachten nationaal en internationaal seinen, geseinde voertuigen of devices opsporen, voeding van databanken en nazicht van camerabeelden zijn een greep uit het takenpakket van deze dienst.
Het gaat om een statutaire functie van onbepaalde duur.  Om je kandidatuur in te dienen dien je via www.jobpol.be de nodige documenten over te maken (referentienummer van de vacature: S 5007 N 22 13
) Dossiers die rechtstreeks naar de PZ VIMA verzonden worden, kunnen helaas niet aanvaard worden.

Functieomschrijving.

Als medewerker van het team informatiebeheer van de lokale politie Vilvoorde-Machelen zie je toe op de verschillende processen van de operationele informatieverwerking. Je staat onder meer in voor:

 • de aansturing van een klein team collega's om de operationele informatiedoorstroom te optimaliseren;
 • je staat in voor de kwaliteitscontrole van de  operationele informatie (o.a. PV's, kantschriften, inbeslagnames, ...) en volgt de verschillende informatiestromen van nabij op;
 • je staat in voor het nationaal en internationaal seinen van verdachten,voertuigen, ...;
 • je staat in voor een vlotte en correcte informatieverspreiding naar verschillende diensten binnen het korps;
 • je onderhoudt contacten met onze partners bij de federale politie;
 • je voedt diverse databanken zorgvuldig met de nodige informatie;
 • je bent eindverantwoordelijk zijn voor sommige delen van de informele verwerking;
 • deelname aan diverse overlegfora.
   

Waar kom je terecht?

Je komt terecht in het team van het lokaal informatiekruipunt (LIK) dat deel uitmaakt van de dienst informatiebeheer. Deze dienst bestaat in totaal uit 16 medewerkers en is opgesplitst in een team APO en een team lokaal informatiekruispunt. Als consulent bij het LIK, zal je in samenwerking met een hoofdinspecteur enkele collega's moeten aansturen en instaan voor een efficiënte en evenwichtige taakverdeling, dit alles in overleg met het diensthoofd.

Algemeen functieprofiel:

 • je bent sociaal en contactvaardig;
 • je herkent jezelf in de waarden van onze poltiezone;
 • je beschikt over een dienstverlenende en positieve ingesteldheid;
 • je bent klantvriendelijk en tactvol;
 • je bent stressbestendig en weet het werk te organiseren en plannen;
 • je bent rechtvaardig, correct, respectvol; objectief en integer;
 • je bent tevens betrouwbare en loyaal naar de politieorganisatie toe;
 • je bent flexibel en beschikbaar;
 • je bezit een goede kennis MS-Office (Word,Excel,…);
 • je hebt oog hebben voor orde, stiptheid en respect voor het naleven van deadlines en termijnen;
 • je kan zelfstandig werken;
 • je hebt een coachende attitude.

Toelatingsvoorwaarden.

Om je kandidatuur te kunnen indienen moet je:

 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie;
 • houder zijn van een diploma maatschappelijk assistent
 • de burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
 • een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling;
 • een motivatiebrief opstellen en indienen bij je dossier;
 • slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert (cognitieve vaardigheidsproef, ...).

Loon & voordelen

 • Een afwisselende job in een boeiende omgeving;
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer;
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar;
 • Maaltijdcheques;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Glijdende werktijden;
 • De kans om verdere opleidingen te volgen.

Plaats van de tewerkstelling:

Zennelaan 76 te 1800 Vilvoorde (verhuis naar nieuw kantoorgebouw in de Schaarbeeklei gepland voor 2023)

Interesse?

Download het sollicitatieformulier en volg de instructies zoals vermeld op het document.

Referentie van de vacature: S 5007 N 22 13

Uiterste indieningsdatum: 30 september 2022

De gevraagde documenten moet worden toegezonden aan de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (via mail of post):

Via e-mail: GPI.RecSel.CALog.NL@police.belgium.eu

Via Post: FEDERALE POLITIE
Dienst Rekrutering en Selectie
Sollicitatie voor een burgerfunctie
Kroonlaan 145A,
1050 BRUSSEL

Vragen?

Contacteer Commissaris Ladangh DavidTel: 02 255 72 04E-Mail: David.Ladangh@police.belgium.eu