Deskundige communicatie

Communicatie, zowel intern als extern, is een belangrijk onderdeel van de strategie van het korps om haar lange termijndoelstellingen te bereiken.De deskundige communicatie werkt nauw samen met het strategisch team om de communicatie te stroomlijnen. Hij/zij beheert onder de verantwoordelijkheid van de directeur beleid en communicatie de diverse fora en kanalen rond interne en externe communicatie en verzorgt mee de uitrol van het communicatiebeleid in overeenstemming met de visie van het strategisch team.

Hij/zij is zeer flexibel inzetbaar en coördineert diverse projecten zoals in het bijzonder de rekruteringscommunicatie van de politiezone en het uitrollen van een eigen Employer Branding strategie,… 
Hij/zij is in het korps een enthousiaste sleutelfiguur wat betreft het zoeken en delen van informatie, het engageren van collega's in projecten en het bereiken van  medewerkers, toekomstige collega's en burgers.

Jobomschrijving

1. Employer  branding & rekruteringscommunicatie 

Als deskundige communicatie neem je een regierol op in het ontwikkelen van een herkenbare en nadrukkelijke ‘employer branding' van onze politiezone, zowel intern bij onze eigen medewerkers als extern voor rekruteringsdoeleinden. Je werkt daarmee ook nauw samen met de directeur Human Resources. Je volgt op de voet de maatschappelijke evoluties in het domein van communicatie en online branding. Je formuleert voorstellen om het communicatiebeleid (zowel intern als extern) van de politiezone aan te passen.

 • je draagt bij tot het uitrollen van de externe communicatiestrategie inzake rekrutering, samen met de ambassadeurs van onze politiezone (politiemedewerkers);
 • je gaat proactief op zoek naar de meest nieuwe communicatievormen en principes om de doelgroepen zo efficiënt en effectief mogelijk te bereiken;
 • je neemt deel aan verschillende externe rekruteringsevents zoals jobbeurzen; infoavonden; …
 • je neemt deel aan de verschillende overlegfora rond lokaal rekruteren binnen de geïntegreerde politie (o.a. project rekrutering en selectie Vlaams-Brabant; overleg met andere partners, …);
 • je beheert de diverse communicatiekanalen rond rekrutering, je bent daarbij verantwoordelijk voor het publiceren van de vacatures en je beheert de persoonlijk webpagina van de politiezone op www.jobpol.be;
 • redactie en ontwikkeling van verschillende externe publicaties rond rekrutering o.a. aantrekkelijke vacatures schrijven; nieuwsbrieven opmaken en verspreiden; affiches ontwikkelen, folders, onthaalbrochures …
 • je ontwikkelt nieuwe communicatiestrategieën om de politiezone op de markt te brengen als aantrekkelijke werkgever;
 • het uitdragen van een herkenbare en nadrukkelijke ‘employer branding' van de politiezone via de verschillende externe communicatiefora.

2. Interne communicatie

In het domein van de interne communicatie neem je samen met de directeur beleid een communicatie een inspirerende voorbeeldrol op inzake efficiënte communicatie.

 • je werkt mee aan het evalueren, bespreken en actualiseren van diverse korpsrichtlijnen rond communicatie;
 • je maakt medewerkers wegwijs in het gebruik van de diverse interne communicatiekanalen (Teams, Sharepoint, FOCUS, …). Je geeft uitleg aan nieuwe medewerkers en verzorgt interne opleiding in deze materie waar nodig;
 • je neemt een proactieve ondersteuning waar van de interne communicatiekanalen, o.a. door mee inhoud aan te leveren voor SharePoint, Wikipol, …
 • redactie en organisatie van diverse interne publicaties (interne krantjes, nieuwsberichten, folders; jaarverslagen, …)
 • ontwikkelen van een huisstijl en aanleggen van een foto- en videodatabank met sfeerbeelden ter ondersteuning van de communicatieberichten;

3. Externe communicatie

De directeur beleid en communicatie is het eerste aanspreekpunt voor de pers en andere externe communicatiepartners. Als deskundig communicatie ondersteun je de directeur beleid en communicatie in de externe communicatie door o.a. de volgende taken te vervullen:

 • het beheer van de website in samenwerking met de directeur communicatie;
 • het voeden van de sociale mediakanalen (Facebook, LinkedIn, Twitter) en het opvolgen van de berichten en gemaakte afspraken;
 • het ontwikkelen van diverse andere externe publicaties en andere diensten ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen publicaties (bv. folders criminaliteitspreventie)
 • het voorbereiden van proactieve persberichten en antwoorden op persvragen;
 • het ondersteunen van de directeur beleid en communicatie bij persvoorstellingen;
 • het ondersteunen van de directeur beleid en communicatie bij crisiscommunicatie tijdens ad hoc gebeurtenissen, rekening houdend met de richtlijnen van de overheden;
 • het ondersteunen van de directeur beleid en communicatie bij de organisatie van evenementen (opendeurdagen;…);
 • het antwoorden op vragen van de pers bij afwezigheid van de directeur beleid en communicatie.

4. Administratieve ondersteuning

Waar nodig verzorg je mee de administratieve ondersteuning van het strategisch team door enkele administratieve taken te vervullen:

 • notuleren van beslissingen genomen tijdens vergaderingen;
 • beheer gedeelde mailboxen;
 • voorbereiden diverse documenten (rapporteringen; evaluatie verslagen; …)

Gewenst profiel

Algemeen functieprofiel :

 •  je bent sociaal contactvaardig en tegelijk professioneel in je contacten met de interne en externe gesprekspartners (in het bijzonder met de pers);
 •  je beschikt over een dienstverlenende, enthousiaste en positieve ingesteldheid;
 • je bent klantvriendelijk en tactvol;
 • in staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen.
 • kunnen omgaan met constructieve kritiek;
 • je handelt correct wanneer je communiceert, conform vigerende wetten en regelgeving, maar ook met respect voor de deontologische code van de geïntegreerde politie;
 • je neemt een objectieve en onpartijdige houding aan;
 • je gaat discreet om met gevoelige informatie;
 • je bovendien integer, betrouwbaar en loyaal;
 • je bent flexibel en beschikbaar en bent bereid om af te wijken van de normale arbeidstijden bij bijzondere gebeurtenissen (opendeurdagen; crisismomenten; infoavonden);
 • goede kennis van MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; OneDrive en Forms;
 • oog hebben voor orde, stiptheid en respect voor termijnen;
 • zelfstandig kunnen werken en werk naar zich toe durven trekken;
 • polyvalent

Specifiek functieprofiel :

 • beschikken over de nodige kennis en communicatieve vaardigheden om de media op een correcte wijze te woord te staan
 • kennis hebben van presentatietechnieken en durven spreken voor een publiek
 • kennis van communicatie- en marketingstrategieën (of bereid zijn zich hierin bij te scholen)
 • informatie kunnen begrijpen , behandelen, analyseren en integreren
 • beschikken over een vlotte pen
 • beschikken over een basiskennis grafisch ontwerp en vormgeving is een pluspunt (Adobe Photoshop,...)
 • enthousiasmerend en vernieuwend zijn door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen

Solliciteer nu via Jobpol.