Deskundige criminaliteitspreventie

"Preventie is een wachtwoord dat altijd werkt."

Studieniveau: Bachelor (hoger onderwijs van het) korte type

Graad: Consulent

Type: Statutair

Plaats van tewerkstelling: 

PZ VILVOORDE-MACHELEN

Zennelaan 76, 1800 Vilvoorde

(verhuis naar de Schaarbeeklei te Vilvoorde begin 2024)

Uiterste inschrijvingsdatum: 28.07.23

Referentienummer Jobpol: 101684/S5N

Jobomschrijving

In de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid is voorkomen beter dan genezen. Elk slachtoffer van een misdrijf is er één te veel. Daarom voorziet de politiezone Vilvoorde-Machelen in haar beleidsplannen steeds een luik preventie, waarbij sensibiliseren en het uitrollen van preventieprojecten centraal staat. Als deskundige criminaliteitspreventie is het jouw taak om criminaliteitspreventie vorm te geven op het terrein, door middel van projectwerking. Je werkt autonoom, maar je voert de projecten niet alleen uit. Daarvoor doe je een beroep doen op de diverse collega's (wijkinspecteurs, communicatiemedewerkers, …) en bij partners van de politiezone (gemeenschapswachten, … ) om je preventieprojecten te realiseren.

Takenpakket 

 • Ontwikkelen en uitrollen van diverse nieuwe preventieprojecten m.b.t. actuele criminaliteitsfenomenen zoals inbraken, fietsdiefstal, cybercrime, overlast, intra-familiaal geweld, …  

 • Coördineren, uitvoeren en opvolgen van de bestaande preventiewerking inzake diefstalpreventie, o.a. 

  • verlenen van diefstal preventie advies (DPA) aan slachtoffers van inbraken en nieuw- en verbouwers (huisbezoeken brengen om de woning te inspecteren); 

  • opvolgen van de aanvragen voor afwezigheidstoezicht bij vakantiegangers; 

  • coördineren, begeleiden en opvolgen van de buurtinformatie netwerken (BIN); 

  • Beheer weesfietsen in samenwerking met het team logistiek 

 • Uitwerken en uitrollen van diverse preventie- en sensibiliseringscampagnes in overleg met de directeur beleid en communicatie; 

  • Meewerken aan het ontwikkelen van preventiebrochures, affiches op maat; 

  • Ontwerpen van preventie- en sensibiliseringteksten voor diverse communicatiekanalen (nieuwsbrieven, stadskrant, BIN-berichten, sociale media, …) 

 • Deelnemen aan evenementen en acties van de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen om preventie in de kijker te zetten en de burger aan te zetten tot het nemen van preventieve maatregelen tegen misdrijven (Jaarmarkt, Machelen Zomert, Diegem Zomert, …) 

 • Sensibiliseren van het korps m.b.t. bestaande preventiemaatregelen en correcte doorverwijzing naar partners in de keten; 

 • In kaart brengen en contacten onderhouden met alle mogelijke interne en externe partners die mee actief zijn in het domein van criminaliteitspreventie; 

 • Deelname aan diverse overlegplatformen en studiedagen; 

 • Meewerken aan interne en externe projecten die door andere diensten gecoördineerd worden (verkeer, overlast, drugs, enz. ), met oogmerk om de preventiegedachte verder te verspreiden. 

 • Actieve deelname aan de samenwerking met de preventiediensten van de gemeenten Vilvoorde en Machelen 

 • Opmaken van maandelijkse rapporteringen en evaluatieverslagen. 

Specifiek functieprofiel

Wij zoeken iemand die...

 • zich herkent in de waarden van onze politiezone;

 • beschikt over een dienstverlenende, enthousiaste en positieve ingesteldheid;

 • klantgericht werkt en luistert naar de behoeften van onze klanten partners;

 • stressbestendig is en weet het werk te organiseren en plannen

 • sociaalvaardig aangelegd is en in staat om mensen te motiveren; 

 • zelfstandig projectmatig kan werken; 

 • bereid is bij te scholen tot diefstalpreventie adviseur; 

 • integer, betrouwbaar en loyaal is; 

 •  enthousiasmerend en vernieuwend is door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen 

 • goede kennis heeft van MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; OneDrive en Forms (of bereid zijn zich hierin bij te scholen) 

 • oog heeft voor orde, stiptheid en respect voor termijnen; 

 • zelfstandig kan werken en werk naar zich toe durft trekken; 

 • polyvalent;

Loon & voordelen

 • Een afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Telewerk mogelijk
 • Glijdende werkuren

Selectiemodaliteiten

Je zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie (een cognitieve proef en een geïnformeerde persoonlijkheidstest). 

Slaag je in deze proeven, dan word je uitgenodigd voor een gesprek in de politiezone.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Geïnteresseerd?

Download het inschrijvingsformulier en vervolledig je dossier met de volgende documenten: 

 • een kopie van je hoogste behaalde diploma dat ten minste beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de burgerfunctie waarvoor je solliciteert;
 • een recent uittreksel uit het strafregister (maximum drie maanden oud);
 • een cv en een sollicitatiebrief;
 • een kopie van je rijbewijs
 • een kopie van je identiteitskaart;
 • in voorkomend geval, een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef van de politie (deze krijg je als je in het verleden als eens gesolliciteerd hebt bij de politie).

Dit dossier moet toegezonden worden aan:

Via e-mail:  GPI.RecSel.CALog.NL@police.belgium.eu

Via post: 

FEDERALE POLITIE

Dienst Rekrutering en Selectie

Sollicitatie voor een burgerfunctie

Luchtmachtlaan 10

1040 Etterbeek

Kandidaturen en inschrijvingsdossiers die rechtstreeks naar de lokale politie Vilvoorde-Machelen gestuurd worden kunnen niet aanvaard worden.

Vragen over de inhoud van de job?

Contacteer onze collegaCatherine Bodet

Directeur Beleid & communicatie

Catherine.bodet@police.belgium.eu

Tel: 02 255 72 74