Maatschappelijk assistent (niv. B - Bachelor)

Uiterste inschrijvingsdatum : 17 september 2023.

De politiezone ViMa gaat over tot de aanwerving van een maatschappelijk assistent ter ondersteuning van de sociale recherche. Het gaat om een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 12 maanden (met mogelijkheid tot verlenging).  Om je kandidatuur in te dienen dien je via www.jobpol.be de nodige documenten over te maken (referentienummer van de vacature: 100542/P5N ) Dossiers die rechtstreeks naar de PZ VIMA verzonden worden, kunnen helaas niet aanvaard worden.

Waar kom je terecht?

De sociale recherche is een team binnen de lokale recherche van de politiezone die zich bezig houdt met een hele waaier aan jeugd- en gezinsproblematieken: onrustwekkende verdwijningen, problematische opvoedingssituaties, zedenfeiten, (v)echtscheidingen, hoede- en bezoekrecht, onderhoudsgeld, adoptie en intrafamiliaal geweld. Ze onderhoudt hiertoe nauwe contacten met de scholen en volgt problematische opvoedingssituaties, spijbelaars en jeugdige delinquenten op. Als maatschappelijk assistent kom in contact met slachtoffers, getuigen en delinquenten. Je maakt verslagen op en treedt bemiddelend op in enkele dossiers. 

Omschrijving van de functie.

 • Actief meewerken aan en/of organiseren van projecten en/of acties met een brede sociale achtergrond (bv. intrafamiliaal geweld, seksueel geweld, jeugddelinquentie, drugmisbruik e.d.);
 • Je verleent ondersteuning bij het uitvoeren van kantschriften inzake familie, gezin en jeugd. Kantschriften zijn opdrachten afkomstig van het parket, die uitgevoerd dienen te worden door de politiediensten (bijvoorbeeld, het uitvoeren nazicht van een gezinssituatie; het verhoren van een getuige of slachtoffer, ...);
 • Redactie van moraliteitsverslagen en persoonlijkheidsonderzoeken t.a.v. minderjarigen en. meerderjarigen bij complexe gezinsproblematiek met gevolgen voor de minderjarige kinderen;
 • Uitvoeren van sociale onderzoeken t.a.v. minderjarigen en hun gezinnen;
 • meewerken aan onderzoeken van verontrustende opvoedingssituaties en opstellen verslagen
 • doorverwijzen van slachtoffers, verdachten en getuigen naar aangepaste hulp (integrale jeugdhulp, CAW, CLB, e.d. )
 • bemiddelend optreden in conflicten (opvoedingsproblemen, generatieconflict, schoolverzuim)
 • deelname aan wettelijke en lokale preventieve initiatieven en overlegfora;
 • occasionele inzet bij andere diensten indien daarvoor een noodzaak bestaat (bv. slachtofferbejegening)
 • deelname aan binnen de politiezone uitgebouwde overlegorganen en/of werkgroepen

Welk profiel zoeken we?

Algemeen functieprofiel:

 • je bent sociaal en contactvaardig;
 • je herkent jezelf in de waarden van onze poltiezone;
 • je beschikt over een dienstverlenende en positieve ingesteldheid;
 • je bent klantvriendelijk en tactvol, zowel naar slachtoffers als verdachten toe;
 • stressbestendig
 • je werkt binnen een moeilijk problematiek: een onpartijdige, discrete en integere houding zijn noodzakelijk
 • je bent tevens betrouwbare en loyaal;
 • je bent flexibel en beschikbaar;
 • je bezit een goede kennis MS-Office (Word,Excel,…) 
 • je hebt oog hebben voor orde, stiptheid en respect voor het naleven van deadlines en termijnen
 • je kan zelfstandig werken

Specifiek functieprofiel:

 • beschikken over de nodige kennis en communicatieve vaardigheden om slachtoffers van traumatische ervaringen op een correcte wijze te bejegenen;
 • hulpverlenende ingesteldheid;
 • kennis van de sociale kaart of bereid zich te verdiepen hierin.
 • kennis van de wetgeving en de decreten inzake jeugdbescherming en jeugddelinquentie of bereid zich te verdiepen hierin.
 • zelfstandig dossiers kunnen beheren, analyseren en verder uitwerken
 • bereid zijn te werken in een dienstrooster/uurschema, volgens de noden van de dienst in overeenstemming met de ter zake geldende normen
 • je hebt een vlotte pen, je kan net en correct verslagen opstellen.
   

Toelatingsvoorwaarden.

Om je kandidatuur te kunnen indienen moet je:

 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie;
 • houder zijn van een diploma maatschappelijk assistent
 • de burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
 • een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen en indienen bij je dossier

Interesse?

Download het sollicitatieformulier en volg de instructies zoals vermeld op het document.

Referentie van de vacature: 100542/P5N 

Uiterste indieningsdatum: 17 september 2023

De gevraagde documenten moet worden toegezonden aan de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (via mail of post):

Via e-mail: GPI.RecSel.CALog.NL@police.belgium.eu

Via Post: FEDERALE POLITIE
Dienst Rekrutering en Selectie
Sollicitatie voor een burgerfunctie
Kroonlaan 145A,
1050 BRUSSEL

Loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten;
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer;
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar;
 • Maaltijdcheques;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Loonsimulator

Plaats van de tewerkstelling:

Zennelaan 76 te 1800 Vilvoorde (verhuis naar nieuw kantoorgebouw in de Schaarbeeklei gepland voor eind 2023)

Vragen?

Contacteer hoofdinspecteur De Leu Karolien:
Tel: 02 255 72 27
E-Mail: Karolien.DeLeu@police.belgium.eu