Besluiten van de politieraad van 19 februari 2020

Woensdag 19 februari vergaderde de politieraad van onze zone. De besluiten kunnen jullie in bijlage terugvinden.