BOB?! Bijzondere Overrijdbare Bedding!

In het kader van ons verkeersthema van de maand ‘Plaats op de rijbaan’: de BOB of Bijzondere Overrijdbare Bedding.

Het gebruik van de bijzonder overrijdbare bedding

Wat mag niet? Dit is geen onderdeel van de rijbaan dus je mag er met je voertuig:

  • niet op rijden;
  • niet op stilstaan;
  • niet op parkeren.

Wat mag wel? Dwarsen om:

  • je eigendom of een parking te bereiken;
  • rond een hindernis te rijden. Let op! Een voertuig dat stil staat om af te slaan is GEEN hindernis, maar maakt deel uit van het verkeer;
  • een dambordmarking duidt aan waar bestuurders op kruispunten over de bijzondere overrijdbare bedding kunnen rijden.