Covid-19: verplichte registratie activiteiten in feestzaal/feestlokaal

Op 14 oktober 2020 werd aan elke gemeente, via een brief van de gouverneur, gevraagd om een registratie te doen van alle activiteiten die plaatsvinden in de gemeentezalen.

Specifiek gaat dit over alle feestzalen maar ook alle locaties waar recepties of ander bijeenkomsten kunnen doorgaan. Deze verplichte registratie wordt vervolgens doorgegeven aan ons (je lokale politiezone), met het oog op transparantie en mogelijkheid tot controle. De melding moet minstens 24u voor de start van de activiteit gebeuren.

Om de administratie hiervoor te beperken, is er een webformulier aangemaakt waarin de minimum gegevens voor deze registratie staan

Meldingsformulier activiteiten zalenWe vragen je om vanaf nu dit formulier in te vullen voor alle activiteiten die plaatsvinden in jouw lokaal of zaal. Dat gaat van kaartnamiddagen over koffietafels tot familiefeesten of eetdagen.

Voor evenementen geven we nog even de huidige richtlijnen mee:

  • gezeten banketten of recepties zonder professionele cateraar kunnen maar tot max 4 personen;
  • voor banketten of recepties met een professionele cateraar of andere publieke evenementen dient op voorhand een aanvraag ingediend te worden via de website van de gemeente. Hierbij dien je een CERM (https://www.covideventriskmodel.be/) in te vullen en toe te voegen aan de aanvraag;
  • binnen verenigingen mogen tot 50 personen samenkomen zolang dit in de reguliere werking van de vereniging past (bv repetities);
  • voor alle activiteiten gelden de 6 gouden regels: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/6-gouden-regels-in-de-strijd-tegen-het-coronavirus/.