Diefstal met list

Tijdens de eerste lockdown werden verschillende feiten vastgesteld met betrekking tot diefstal met list. De manier waarop de dieven aan het werk gingen bleek vaak dezelfde: men belt aan bij ouderen en doet zich voor als een ambtenaar, politieman, bediende van een onderneming... en tijdens de coroncrisis zelfs als zorgpersoneel of om 'zogezegd' te controleren op de naleving van de regels met betrekking tot de 'lockdown'. Dit allemaal om geld en/of waardevolle goederen te stelen.

Enkele tips om je tegen diefstal met list te beschermen

  • Vermeld niet op je deurbel dat je alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe X”). Vermeld enkel je familienaam;
  • Maak gebruik van een ketting op de deur. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt je de mogelijkheid om op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten;
  • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die je hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, producten ...). Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen;
  • Hoed je voor onbekende personen die bij jou aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat deze in geen geval binnen;
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen;
  • Indien iemand bij je aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar ons en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft;
  • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de oplichter jou geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.

 

Merk je verdachte personen, voertuigen of situaties? Laat het ons zonder twijfel weten via het nummer 101!

Bijlage