Doe mee aan de bevolkingsbevraging!

Vanaf midden maart kan je als inwoner van onze zone (geselecteerd via een statistische steekproef) een vragenlijst van de veiligheidsmonitor in je brievenbus vinden. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's: je onveiligheidsgevoel, mogelijke buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Dit is een initiatief georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Wat willen we hiermee bereiken? De verzamelde informatie is waardevol voor de verdere uitwerking van het veiligheidsbeleid van jouw gemeente. Jullie medewerking is dus van groot belang! Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor jullie participatie !