European Disability Card (EDC)

Ken jij de European Disability Card al?

European Disability Card

 

Het doel van deze kaart is om de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking te bevorderen. Zo kan er bijvoorbeeld aangepaste begeleiding of een aangepaste zitplaats voorzien worden. 

Beperkingen zijn ook niet altijd fysiek zichtbaar en het tot uiting komen van een niet-fysieke handicap kampt soms met onbegrip of een ongepaste reactie vanuit de omgeving. Ook daar kan de European Disability Card een verschil in maken. De kaart is namelijk strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking. Met deze kaart kan hij/zij een beetje begrip vragen.

De EDC kan dus ook nuttig zijn voor ons. Zo kan deze kaart ons helpen bij het beoordelen van tussenkomsten waarbij de houders van zulke kaart betrokken zijn. Ben je houder van een EDC? Aarzel dan zeker niet om deze kaart bij een tussenkomst voor te leggen aan onze politiemensen. 

Meer info:https://eudisabilitycard.be/nl