Facebook Wijkpolitie Steenokkerzeel

Sociale media maken deel uit van de identiteit van onze politiezone. Momenteel beschikken wij over 1 Facebookpagina, 1 Twitter account, 1 Instagram pagina en 1 LinkedIn pagina. Uit het project ‘de Rubriek van Koen’ rees de nood en vraag naar een Facebookpagina voor de wijk Steenokkerzeel. Wij beschouwen dit als een kans om een extra communicatiekanaal op te richten om de verbinding met jullie aan te gaan.

Wij, als politiezone Kastze, hechten belang aan het in stand houden van het contact en de dialoog met onze bevolking en stakeholders. Deze nieuwe Facebookpagina is een bijkomend middel voor externe communicatie, beheerd door de wijkinspecteurs van Steenokkerzeel. Ze creëren hierbij een bijkomende gelegenheid om de inwoners van 'hun wijk' te informeren en de interactie met hen aan te gaan. 

Zij zullen ondermeer: 

  • Informeren: nieuwe wetgeving, sensibilisering, aandacht- en preventietips,…
  • Terugkoppelen: van vaststellingen op het terrein, resultaten van acties, na opmerkelijke gebeurtenis, cijfers, …
  • Detecteren: aandachtspunten die volgers aanreiken v
  • Bevragen
  • Betrekken/enthousiasmeren
  • Engageren: meldingsbereidheid,....

De Rubriek van Koen zal vanaf nu ook te volgen zijn op de Facebookpagina van de Wijkpolitie van Steenokkerzeel!