Kleine daad - Groot resultaat

Van 05 tot 11 oktober organiseerde Mooimakers 'De Week van de Handhaving' tegen sluikstorten. Hiermee vroegen ze verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door: overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen, overtreders te beboeten, positieve acties te waarderen!

Wij deden alvast graag mee aan dit initiatief!

Wijkteam Zemst heeft gedurende de ganse week de trage wegen extra aangedaan.Ze deden op 08 en 09 oktober een gezamenlijke actie met Incovo waarbij ze bestuurders aanspraken om geen vuil uit de auto te gooien. Ze kregen hierbij een Mooimakers zakje zodat je afval, dat zich als eens durft verzamelen in de auto, kwijt kan en vervolgens kan weggooien in de juiste vuilbak. Dankzij de extra aandacht werden maar liefst 3 sluikstorters ontdekt!

Wijkteam Kampenhout deden een extra controle aan Kampenhout-Sas waarbij ze zich hebben gefocust op het uit het voertuig gooien van sigarettenpeuken, drankverpakkingen, etenswaren enz., ... Ze konden geen overtreders betrappen, wat we natuurlijk beschouwen als een goede zaak.

Wijkteam Steenokkerzeel deden verschillende anonieme patrouilles langs de Haachtsesteenweg en Tervuursesteenweg, met specifiek oog voor gekende hotspots van sluikstort zoals winkels, parkings, spottersplatform,.... Interza deed tegelijk het centrum van Steenokkerzeel aan. Ze konden geen daders aantreffen, maar, jammer genoeg, wel een aantal storten. Deze werden professioneel geruimd door Interza.

We blijven permanent werken aan sluikstorten en zwervuil. Dit heeft een serieuze impact op ons milieu (dieren die verstrikt raken of dit opeten waarbij het ongezonde goedje in het magen terecht komt, met alle gevolgen vandien,...) en al het materiaal is verloren voor recyclage. Het is bovendien een frustrerend zicht en het draagt bij tot onveiligheidsgevoel. Het kost ook nog eens handenvol geld aan de lokale en andere overheden, geld dat op een andere manier zou kunnen besteed worden als dit stopt.

Wil jij ook een mooimaker worden? Bekijk dan zeker eens de volgende website: https://mooimakers.be/wat-kan-jij-doen.