Misleidende brieven groepsaankopen

Een commercieel bedrijf stuurt brieven naar inwoners uit Zemst waarbij ze de indruk wekken dat ze samenwerken met het gemeentebestuur, wat niet klopt.

Het gemeentebestuur van Zemst heeft hierover al verschillende vragen ontvangen. Voor groepsaankopen rond isolatie, zonnepanelen, ramen en verwarming, werkt de gemeente samen met de provincie Vlaams-Brabant en 3Wplus. Je vindt hierover meer info op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.

Bron: https://www.zemst.be/waarschuwing-voor-misleidende-brieven-groepsaankopen