Nieuwe Huisstijl!

De politiezone Kastze heeft een nieuw, fris jasje aangetrokken.

Logo 'heeft oog voor jou'

Wij pakken uit met een nieuw korpslogo dat de connectie maakt met het oog. Aan het nieuwe logo wordt een hele nieuwe huisstijl gekoppeld die jullie weldra zullen zien terugkomen op onze website, sociale media, mailing, maar ook op sommige van onze voertuigen. Het logo werd ontwikkeld door een groep medewerkers die het oog als metafoor centraal hebben gezet. De slagzin 'Politiezone Kastze heeft oog voor jou' betekent heel veel voor ons: het geeft uiting aan onze maatschappelijke rol van dienstverlener en bewaker van ieders rechten en vrijheden, maar ook aan onze toewijding en flexibiliteit om met de juiste vakkennis oplossingen op maat ('voor jou') te vinden. Het oog staat ook symbool voor het belang van onze zintuigen, zowel in de opsporing, de handhaving als in het onthalen van slachtoffers: zien, opmerken, herkennen en erkennen van situaties en achterliggende oorzaken, hoort bij de probleemoplossende stijl van ons korps. Tenslotte willen we een politiedienst zijn die 'recht in de ogen' kan kijken, die authentiek en transparant is.

Met deze nieuwe stijl willen wij onze toegankelijkheid en beschikbaarheid nog eens in de verf zetten. We zijn via de 101-centrale 24/7 beschikbaar voor dringende politiehulp. Daarbuiten kan je altijd een afspraak maken voor een aangifte of een klacht via onze website of telefonisch op het nummer 02 759 78 72.