Test schoolstraat in Buken vanaf 13 oktober

Vanaf dinsdag 13 oktober tot en met vrijdag 18 december test het lokaal bestuur van Kampenhout aan School Spectrum in Buken het principe ‘schoolstraat’. De Sint-Antoniusstraat wordt dan aan het begin en einde van de schooldag een half uur afgesloten.

In het kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ en het Route2Schoolproject streven we naar gezonde en aangename schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid. De schoolstraat is meteen een stap in de goede richting.

Wat betekent dit?

De Sint-Antoniusstraat voor School Spectrum wordt aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Wie met de auto komt, kan parkeren in de Bukenstraat en van daaruit naar de schoolpoort wandelen. Dit is op slechts enkele minuten.

Van dinsdag 13 oktober 2020 tot en met vrijdag 18 december 2020 zullen we de schoolstraat testen. Dit gebeurt:
•    elke weekdag 's morgens van 8.20 tot 8.50 uur,
•    op woensdagmiddag van 12.10 tot 12.40 uur,
•    elke weekdag 's namiddags (uitgezonderd op woensdag) van 15.15 tot 15.45 uur.

Na de test bekijken we wat goed was en wat beter kan. Bij een positieve evaluatie, kunnen we nadenken over een definitieve invoering. Een schoolstraat is alleen mogelijk dankzij de hulp van vele vrijwilligers, namelijk (groot)ouders en leerkrachten.

Meer info: www.paraatvoordeschoolstraat.be

Wat zegt de wegcode over een schoolstraat:

In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. Alleen prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat. Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.