Vergadering van de politieraad op woensdag 23 mei

Geachte heer, mevrouw

U wordt uitgenodigd op de openbare zitting van de politieraad, die plaatsvindt op woensdag 23 mei 2018 in de vergaderzaal van het hoofdcommissariaat van de lokale politie KASTZE, Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel. Deze vergadering vangt aan om 19.00 uur.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring van de notulen van de politieraad van 14 maart 2018
2. Resultaten 2017
3. Vacantverklaring van één vacature voor een voltijdse hulpkracht onderhoud (klusjesman) in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - Goedkeuring
4. Rekening 2017 - Goedkeuring
5. Begrotingswijziging 1 en 2 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2018: goedkeuring
6. Opdracht voor levering van aankoop van een elektrisch voertuig Renault Zoë voor het sociaal team - Vaststelling van de voorwaarden en wijze van gunnen - Goedkeuring
7. Opdracht voor levering van uitbreiding wifi - Vaststelling van de voorwaarden en wijze van gunnen - Goedkeuring
8. Opdracht voor overeenkomst voor het onderhoud en herstelling van het SteriaFIT booking station voor een periode van 48 maanden - Vaststelling van de voorwaarden en wijze van gunnen - Goedkeuring
9. Opdracht voor levering van aankoop van één Volkswagen Transporter voor team toezicht en interventie - Vaststelling van de voorwaarden en wijze van gunnen - Goedkeuring
10. Akkoord voor toetreding tot de raamovereenkomst voor verzekeringen voor het Gemeentebestuur van Zemst, het OCMW van Zemst en Politiezone KASTZE door het Gemeentebestuur van Zemst als opdrachtencentrale

BESLOTEN ZITTING