Nieuws

Ken jij de European Disability Card al?

European Disability Card

 

Dit najaar werden we verschillende keren opgeroepen voor diefstallen uit tuinhuizen, vooral in Kampenhout. Er werden veelal zeer dure fietsen gestolen. Dankzij camerabeelden kregen we een goed beeld van een verdachte waaraan minstens een deel van die inbraken kunnen worden toegeschreven.

Diefstal met list

Tijdens de eerste lockdown werden verschillende feiten vastgesteld met betrekking tot diefstal met list. De manier waarop de dieven aan het werk gingen bleek vaak dezelfde: men belt aan bij ouderen en doet zich voor als een ambtenaar, politieman, bediende van een onderneming... en tijdens de coroncrisis zelfs als zorgpersoneel of om 'zogezegd' te controleren op de naleving van de regels met betrekking tot de 'lockdown'. Dit allemaal om geld en/of waardevolle goederen te stelen.

Verbod op vuurwerk in Vlaams-Brabant

De gouverneur van Vlaams-Brabant besliste om het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht zowel op privaat als op publiek domein in de hele provincie Vlaams-Brabant te verbieden vanaf vrijdag 20 november tot en met zondag 17 januari 2021.

Pluimvee, blijf in uw hok!

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Helaas bevestigt dit nieuws dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen moeten worden onze dieren beschermd. Vanaf zondag 15 november zullen naast professionele bedrijven, nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd.