Nieuws

Geachte heer, mevrouw

U wordt uitgenodigd op de vergadering van de politieraad, die plaatsvindt op donderdag 26 oktober 2017 in de vergaderzaal van het hoofdcommissariaat van de lokale politie KASTZE, Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel. Deze vergadering vangt aan om 19.00 uur.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

De diefstallen in woning zijn in de maand september opnieuw gestegen in onze zone. In 2016 stelden we tijdens deze maand 10 feiten vast, in 2017 zijn dat er 18 geworden. Wij willen dit graag snel opnieuw in dalende lijn zien evolueren. Onze inspecteurs zijn maximaal aanwezig op het terrein en ons ANPR netwerk wordt ten volle benut! Op 27 oktober doen wij mee met de nationale actiedag tegen woninginbraken '1dagniet' en ook onze eigen DARK campagne gaat binnenkort van start met wekelijks verscheidene acties.

Onze politiezone heeft vijf externe vacatures gepubliceerd:

Geachte heer, mevrouw,


U wordt uitgenodigd op de vergadering van de politieraad, die plaatsvindt op donderdag 31 augustus 2017 in de vergaderzaal van het hoofdcommissariaat van de lokale politie KASTZE, Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel. Deze vergadering vangt aan om 19.00 uur.


DAGORDE

De gemeentebesturen van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst hebben een duidelijke visie over een duurzaam en ecologisch beleid en ondertekenden graag het 'burgemeestersconvenant'. Het politiecollege en de korpsleiding stellen zich volmondig achter de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) tegen 2030 met 40% te reduceren. Voor onze politiezone vertaalt zich dat op korte termijn in de beslissing om ons wagenpark stelselmatig 'groener' te maken.