Nieuws

Van 05 tot 11 oktober organiseerde Mooimakers 'De Week van de Handhaving' tegen sluikstorten. Hiermee vroegen ze verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door: overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen, overtreders te beboeten, positieve acties te waarderen!

Op 14 oktober 2020 werd aan elke gemeente, via een brief van de gouverneur, gevraagd om een registratie te doen van alle activiteiten die plaatsvinden in de gemeentezalen.

De politieraad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel, en Zemst. De drie burgemeesters, de korpschef en de politiesecretaris maken van rechtswege deel uit van de politieraad. De politieraad komt minstens viermaal per jaar samen. De zittingen van de politieraad zijn toegankelijk voor het publiek met uitzondering van de agendapunten die betrekking hebben op het personeel.

Op 06 en 07 oktober ging er in ons land een nationale flitsmarathon door. Wij dragen verkeersveiligheid hoog in het vaandel  in onze zone en vergeten niet dat snelheid nog steeds één van de grootste killers is in het verkeer. Daarom flitsen we op regelmatige basis op verscheidene plaatsen in onze zone. Naast deze regelmatige flitsacties, organiseren we ook diverse andere acties met verschillende thema's om ons steentje bij te dragen en samen met jullie te werken aan veiligheid!

Vanaf dinsdag 13 oktober tot en met vrijdag 18 december test het lokaal bestuur van Kampenhout aan School Spectrum in Buken het principe ‘schoolstraat’. De Sint-Antoniusstraat wordt dan aan het begin en einde van de schooldag een half uur afgesloten.

In het kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ en het Route2Schoolproject streven we naar gezonde en aangename schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid. De schoolstraat is meteen een stap in de goede richting.