Nieuws

Op 16 september start een actieweek in het kader van de aanpak van 'killers achter het stuur'. Deze actie kadert in het provinciaal actieplan tegen het gebruik van alcohol, gsm's en tablets achter het stuur waaraan alle lokale en federale politiediensten meewerken. Wij staan als 1 korps achter de verkeersveiligheid in onze zone en zullen ook deelnemen aan deze actie.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat je ongevalsrisico nog met een veelvoud toeneemt als je berichten typt/leest, surft op internet of filmpjes kijkt. Want daarvoor heb je niet alleen je aandacht en je handen nodig, maar ook nog eens je ogen. Elke seconde dat je je telefoonscherm bekijkt, zijn je ogen niet op de weg gericht. Eén seconde onoplettendheid kan al genoeg zijn om een zwaar ongeval te veroorzaken. Om een berichtje te typen, kijk je gemiddeld 5 seconden niét naar de weg. Dat vergroot je risico op een ongeval maar liefst 23 keer!

https://www.veiligverkeer.be/inhoud/gevaarlijk-gevaarlijker-gevaarlijkst/

"Normaal gezien krijg je een boete. Maar wie volgende week betrapt wordt moet ook voor de politierechter verschijnen", zegt Gilles Blondeau woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde: "De bedoeling is echt een nultolerantie te hanteren, wie betrapt wordt, krijgt geen boete of voorstel tot minnelijke schikking, maar wordt meteen gedagvaard en als openbaar ministerie gaan we dan een rijverbod vragen."

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/12/gsm-en-achter-stuur-meteen-voor-politierechter.app/

De Camerawet voorziet dat bewakingscamera's aangegeven moeten worden bij de politiediensten. Sinds 25 mei 2018 dienen alle aangiften te gebeuren via dit e-loket: www.aangiftecamera.be. Voor de aangiften die reeds vóór deze datum werden gedaan, is een overgangsperiode van twee jaar voorzien (tot 25 mei 2020) om de gebruikers de tijd te geven om de nodige stappen te ondernemen.

Geachte heer, mevrouw

U wordt uitgenodigd op de openbare zitting van de politieraad, die plaatsvindt op woensdag 23 mei 2018 in de vergaderzaal van het hoofdcommissariaat van de lokale politie KASTZE, Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel. Deze vergadering vangt aan om 19.00 uur.


DAGORDE

OPENBARE ZITTING

Vanaf midden maart kan je als inwoner van onze zone (geselecteerd via een statistische steekproef) een vragenlijst van de veiligheidsmonitor in je brievenbus vinden. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's: je onveiligheidsgevoel, mogelijke buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Dit is een initiatief georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer?

Op deze website kan je informatie en ondersteuning terugvinden op juridisch, praktisch en emotioneel vlak: http://www.slachtofferzorg.be/