Nieuws

Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.
 

Uit voorzorg en voor ieders veiligheid hebben de drie burgemeesters van onze zone (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst) besloten maatregelen te nemen rond de aanpak van het Corona-virus. Hierdoor zullen verscheidene evenementen in onze zone niet kunnen doorgaan tot en met 1 april 2020. Wil je graag meer weten en welke evenementen hieronder vallen, bekijk dan even de website van jouw gemeente:

Woensdag 19 februari vergaderde de politieraad van onze zone. De besluiten kunnen jullie in bijlage terugvinden.

Jullie worden uitgenodigd voor de vergadering van de politieraad, die plaatsvindt op woensdag 19 februari 2020 in de vergaderzaal van het hoofdcommissariaat van de lokale politiezone KASTZE, Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel. De vergadering begint om 19.00 uur. De agenda kan je in bijlage vinden.

Een commercieel bedrijf stuurt brieven naar inwoners uit Zemst waarbij ze de indruk wekken dat ze samenwerken met het gemeentebestuur, wat niet klopt.

Het gemeentebestuur van Zemst heeft hierover al verschillende vragen ontvangen. Voor groepsaankopen rond isolatie, zonnepanelen, ramen en verwarming, werkt de gemeente samen met de provincie Vlaams-Brabant en 3Wplus. Je vindt hierover meer info op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.