De Algemene Nationale Gegevensbank

We kunnen ons de ANG voostellen als een grote doos waarin alle informatie die de politieagenten nodig hebben, kan worden teruggevonden op het vlak van personen,voorwerpen, voertuigen, en plaatsen.

Als de politie een auto staande houdt, dan kan de nummerplaat ervan aangevraagd worden en is het duidelijk of dat kenteken al dan niet gestolen werd. Staat er nog een onbetaalde boete open op de bestuurder zijn naam of is hij/zij onderhevig aan een rijverbod ? Als de wijkagent een bevolkingsonderzoek verricht bij een nieuwe inwoner in zijn wijk, dan weet hij best of deze persoon al dan niet koosjer is, nog geseind staat en al dan niet dient verhoord te worden. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarom een registratie van gegevens niet enkel verdedigbaar is, maar ronduit onontbeerlijk.

De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is het geheel van informatiesystemen van de geïntegreerde politie dat bestemd is om de opdrachten van gerechtelijke of bestuurlijke politie te ondersteunen zodat er een maximaal gestructureerd en beveiligd informatiebeheer wordt gewaarborgd. We kunnen ons de ANG voostellen als een grote doos waarin alle informatie die de politieagenten nodig hebben, kan worden teruggevonden op het vlak van personen,voorwerpen, voertuigen, en plaatsen.

Wie heeft er toegang tot de ANG ?
Enkel openbare overheden hebben toegang tot deze gegevensbank. Dat betekent concreet dat elke politieambtenaar de ANG kan openen om zijn opdrachten tot een goed eind te brengen. De informatie die hij kan/mag raadplegen en of toevoegen wordt bepaald door zijn hiërarchische overste. Er worden dus voorafbepaalde toegangsprofielen toegekend op basis van het werk dat de politieagent doet. Alle leden van de poltiediensten die toegang hebben tot deze gegevensbank zijn geregistreerd en geïdentificeerd. Zij mogen de gegevensbank enkel gebruiken voor professionele doeleinden. Misbruiken worden bestraft.

Wetttelijke basis ?
De registratie van de gegevens in de Nationale Gegevensbank wordt geregeld door artikelen 44/1 tot 44/11 van de wet op het politieambt en de geïntegreerde politie. Deze bepalingen verwijzen ook rechtstreeks naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De teksten bevatten verschillende voorwaarden, zoals de idee van het concrete belang en het naleven van de finaliteit van het bestand.

Wie beheert de Algemene Nationale Gegevensbank ?
Het ordenen en bijhouden van alle gegevens aangereikt door alle politiediensten te lande wordt gedaan door de 'Dienst politionele informatie' afgekort : DSB. Deze dienst van de federale politie vindt haar oorsprong in in artikel 44/4 van de wet op het politieambt.

Kan een burger te weten komen wat er over hem of haar in de Algemene Gegevensbank staat ?
Overeenkomstig art. 13 van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens zijn de politionele gegevens niet rechtstreeks toegankelijk voor privé-personen. Een privé-persoon kan zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en die commissie kan controleren of de gegevens die er worden bijgehouden door de politie, wettelijk zijn. Ja dus, de burger kan vragen wat er over hem geschreven staat (maar dan enkel over hem of haarzelf) en de wettelijkheid daarvan wordt nagegaan.