Radiocommunicatie

ASTRID is de naam van het radionetwerk dat de politie gebruikt voor haar radiocommunicatie.

Dit digitaal netwerk integreert zowel de overdracht van spraak, gegevens, als beelden. Enkel hulp- en veiligheidsdiensten gebruiken het. De knooppunten van dit netwerk zijn de communicatie- en informatiecentra. Dit zijn provinciale meldkamers die dienstdoen als dispatching. Voor de politiezone KASTZE is dit het CIC (Communicatie en Informatie Centrum) van Vlaams-Brabant, dat zich in Leuven bevindt. Voor meer informatie : www.astrid.be