Onze organisatie

Met de politiehervorming werd ons land ingedeeld in verschillende lokale politiezones die uit één of meer gemeenten bestaan. Voor meergemeentezones komen er een politieraad en een politiecollege, in ééngemeentezones zijn het de gemeenteraad en de burgemeester en schepencollege die bevoegd blijven. De politiezone KASTZE is een meergemeentezone. Dit betekent concreet dat één lokale politiezone drie gemeenten bedient. Een politiecollege en politieraad werden geïnstalleerd.

Een lokaal korps voor Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst

Onze missie, visie en waarden geven aan waar ons korps voor staat.

Wij willen met enthousiaste medewerkers verder groeien tot een moderne en efficiënte organisatie die streeft naar een optimale tevredenheid van burgers en overheden.

De leiding berust bij de korpschef. Hij wordt bijgestaan door 3 leidinggevende coördinatoren: een coördinator politiezorg, een coördinator politieondersteuning en een coördinator organisatieondersteuning.

Politiezorg

De cluster politiezorg bestaat uit de eerstelijnsteams-bestuurlijke politie en wordt geleid door de coördinator politiezorg die ondersteund wordt door een commissaris. Binnen deze clusters vallen de teams toezicht en interventie, verkeer en wijkzorg.

Wat is het zonaal veiligheidsplan ?

Elke politiezone schrijft een zonaal veiligheidsplan. Dat plan geldt voor vier jaar. Hierin staan de prioriteiten voor veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en interne werking. Voor deze prioriteiten wil de zone écht gaan. Hoe komt het zonaal veiligheidsplan tot stand ?