Missie, visie en waarden

Onze missie, visie en waarden geven aan waar ons korps voor staat.

Wij willen met enthousiaste medewerkers verder groeien tot een moderne en efficiënte organisatie die streeft naar een optimale tevredenheid van burgers en overheden.

Missie

Als uw lokale politie zetten wij ons elke dag in voor de naleving en bescherming van de individuele rechten en vrijheden, en waken wij over de openbare orde in Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst. Wij staan voor een gelijkwaardige, mensgerichte dienstverlening en werken samen met onze partners om voelbare resultaten te behalen

Visie

De politiezone Kastze werkt voor en met mensen aan een veilige samenleving. Ons imago als politiedienst straalt professionalisme uit en wekt vertrouwen op. Dit zorgt voor tevredenheid:

 • bij gemotiveerde medewerkers, die erkend en ondersteund worden in hun expertise, die binnen een duidelijk kader zelf beslissingen kunnen nemen en zich gewaardeerd voelen voor het werk dat wordt geleverd;
 • bij onze burgers en overheden, door op innovatieve wijze gebruik te maken van technologische mogelijkheden en door resultaten te behalen die een impact hebben op onze omgeving.

Waarden

Authenticiteit

 • We zijn onszelf en stralen daardoor persoonlijke geloofwaardigheid uit.
 • We zijn eerlijk, integer en betrouwbaar.
 • Discretie en vertrouwelijkheid vormen de basis van onze geloofwaardigheid.
 • We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Gelijkwaardigheid

 • Ons korps is één team: samen zijn we sterk, elk stukje telt.
 • We behandelen iedereen respectvol en vriendelijk: collega’s, partners, overheden en burgers.
 • We geven en krijgen vertrouwen.
 • We hebben een open geest op de wereld en verwelkomen andere inzichten.

Toewijding

 • Onze job is niet zomaar een job, maar een roeping. We oefenen die dan ook uit met hart en ziel.
 • Beleefdheid en wederzijds respect dragen wij hoog in het vaandel.
 • We zijn ondernemend en bieden een helpende hand.
 • We staan voor een daadkrachtige dienstverlening.
 • We volharden wanneer het tegenzit.

Wendbaarheid

 • Onze organisatie en medewerkers spelen flexibel in op de ontwikkelingen in de maatschappij.
 • We werken actief samen in verbinding met burgers en partners.
 • Gezond verstand en regelgeving gaan hand in hand om tot een gepaste oplossing te komen.
 • We benutten onze talenten en zijn leergierig.
 • We streven naar continue verbetering en durven daarbij onszelf in vraag te stellen.