Projecten

Fonske, een pakket verkeerslessen die de wijkinspecteurs in samen werking met het team verkeer aanbieden aan de basisscholen van onze politiezone.

De jeugd, een belangrijke doelgroep om drugsmisbruik en risicogedrag preventief aan te pakken. MEGA is een vormingspakket afgestemd op leerlingen van het zesde leerjaar. De politie geeft twee lessen : één over veiligheid en één over drugs.