FONSKE: Fietsen Onderweg Naar School Kinder Educatie

Fonske, een pakket verkeerslessen die de wijkinspecteurs in samen werking met het team verkeer aanbieden aan de basisscholen van onze politiezone.

Jong geleerd is oud gedaan. Het project 'FONSKE' staat voor ervaringsgerichte verkeerseducatie. Kinderen veilig leren bewegen in het verkeer is een oefening. Wij bieden een lessenpakket aan op maat in overleg met de meester en/of juf van de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Veilig de straat oversteken, fietsvaardig op de weg de school bereiken, verkeersborden herkennen en de betekenis ervan kennen... We komen in de klas theorielesjes geven, toetsen de theorie daarna eventueel in het verkeerspark, of gaan meteen in veilige omstandigheden met de kinderen de openbare weg op. In het zesde leerjaar wordt fietsvaardigheid en kennis van de verkeersregels getest met een fietsexamen.