MEGA: Mijn Eigen Goed Antwoord

De jeugd, een belangrijke doelgroep om drugsmisbruik en risicogedrag preventief aan te pakken. MEGA is een vormingspakket afgestemd op leerlingen van het zesde leerjaar. De politie geeft twee lessen : één over veiligheid en één over drugs.

Via een lessenpakket worden de leerlingen geoefend in:

  1. het herkennen van sociale druk en stress;
  2. het assertief reageren op ongewenste voorstellen en groepsdruk;
  3. het doeltreffend leren contacteren van hulpverleningsinstanties.

Het project is een samenwerkingsverband tussen drie partners waarbij elke partner instaat voor een deel van de lessen :

  1. de basisscholen;
  2. de Centra voor Leerlingenbegeleiding;
  3. de lokale politie.

De basisscholen krijgen in het begin van het schooljaar een brief om in te schrijven voor het project. In de politiezone Kastze is het Megaproject gestart in 2002.

Naast de educatieprojecten 'FONSKE' en 'MEGA' komt de politie ook naar je school op eenvoudige aanvraag. Ook een bezoek aan de kleuterklas is mogelijk. Concateer ons via 02 759 78 72 of info@kastze.be.