Stoppen is blazen!

Van 22 januari 2021 tot 25 januari 2021 ging de geïntegreerde operatie "Een weekend zonder alcohol achter het stuur" door. Ook wij namen naar goede gewoonte deel en organiseerden twee acties op vrijdag- en zondagavond. Naast deze acties werd het "Stoppen is blazen"-principe toegepast waarbij alle gecontroleerde bestuurders buiten de acties ook aan een alcoholcontrole werden onderworpen.

Olivier

 

Ter ondersteuning van de BOB-campagne en een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen en VIAS, kreeg elke bestuurder die een positieve ademtest aflegde een sleutelhanger....één dat je liever niet in je bezit wil hebben. Een sleutelhanger met de voornaam van één van de vele slachtoffers die om het leven zijn gekomen naar aanleiding van een verkeersongeval waarbij de bestuurder te veel had gedronken! Een herinnering aan wat drinken en rijden kan veroorzaken voor jezelf en voor anderen. Een hoop dat diegenen die drinken en rijden een blik op de sleutelhanger werpen en beseffen dat er te veel op het spel staat om dat te doen.

Alle acties werden gehouden met vaste controledispositieven over heel het grondgebied, op de meest kwetsbare plaatsen van de politiezone waar ook wij dergelijke ongevallen dienen te gaan vaststellen.

In totaal werden tijdens onze acties maar liefst 778 ademtesten afgenomen en elke bestuurder werd gecontroleerd op uiterlijke tekenen van het gebruik van drugs. Slechts 5 bestuurders bleken onder invloed van alcohol te rijden en één bestuurder onder invloed van drugs. Meer dan 99% van de bestuurders waren in orde!

Tijdens de controles werd er niet enkel aandacht geschonken aan rijden onder invloed maar werden bestuurders ook gecontroleerd op andere inbreuken die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen of de gevolgen bij een verkeersongeval extra zouden verzwaren.

  • 12 bestuurders maakten niet-handenvrij gebruik van hun gsm-toestel 
  • 11 bestuurders/passagiers droegen geen veiligheidsgordel of vervoerden hun kinderen niet in een aangepast kinderbeveiligingssysteem
  • bij 9 bestuurders werden inbreuken vastgesteld inzake het (voorlopig) rijbewijs (niet geldig voor de categorie, niet drager, geen "L",...) 
  • 10 bestuurders konden geen geldige keuring voorleggen of hadden wijzigingen aangebracht aan hun voertuig
  • 4 bestuurders reden niet op de juiste plaats op de rijbaan (juiste richting op het fietspad, misbruik busstrook,...)
  • 6 voertuigen waren niet ingeschreven of waren niet voorzien van de juiste nummerplaat
  • 1 opgedreven bromfiets werd getakeld
  • 1 bestuurder reed zonder geldig rijbewijs met een niet-verzekerde, niet-ingeschreven, niet-gekeurde caravan rond

9 Covid-vaststellingen voor het niet dragen van de mondmasker als de sociale afstand niet gerespecteerd kan worden.