Verkeer

Wil je weten waar er in de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst verkeersacties werden georganiseerd en wat de resultaten hiervan zijn? Kijk dan hieronder.

Straten waar veel verkeersovertredingen of -ongevallen plaats vinden, worden door de gemeenten en de politie gezamenlijk aangepakt. Wanneer het aantal snelheidsovertredingen meer dan 10% bedraagt, worden flitscontroles herhaald. Bij herhaaldelijke snelheidsovertredingen wordt in overleg met gemeente en politie nagegaan waar bijsturing mogelijk is. Indien je vragen of opmerkingen of suggesties hebt, kan je terecht bij team Verkeer: Verkeerskunde@kastze.be.

Een overzicht van de wegwerkzaamheden met langdurige en/of grote impact in onze zone kan je hier terug vinden. Neem ook een kijkje op de website van je gemeente voor een algemeen overzicht of het Agentschap voor Wegen en Verkeer indien de werken op één van onze gewestwegen plaats vinden:

In onze zone vinden op regelmatige basis evenementen plaats die de verkeersdoorstroom of parkeermogelijkheden in bepaalde straten beïnvloeden of een toelating tot muziekafwijking verkregen. Deze evenementen kan je hier terug vinden.