Wegenwerken

Een overzicht van de wegwerkzaamheden met langdurige en/of grote impact in onze zone kan je hier terug vinden. Neem ook een kijkje op de website van je gemeente voor een algemeen overzicht of het Agentschap voor Wegen en Verkeer indien de werken op één van onze gewestwegen plaats vinden: