Aanleg van het FTTB-net aan en rond de industrieterreinen van de gemeente Kampenhout

19.02.2020 - 27.04.2020

De Firma Uniconnect gaat over tot het uitvoeren van Nutswerken i.o.v. Proximus betreffende de aanleg van het FTTB-net (Fiber To The Business) aan en rond de industrieterreinen van de gemeente Kampenhout. De werken worden uitgevoerd in verschillende fases in de periode van 19 februari tot en met 27 april 2020.

Korte uiteenzetting van de uit te voeren werken:

  • Industrieweg/ Industriestraat: werken met baanversmalling. Voor de in- en uitritten van bedrijven voorziet men rijplaten of maakt men de doorsteken in twee delen zodat er steeds doorgang gevrijwaard blijft. Men plaatst een parkeerverbod t.h.v. de werfzones. Voetgangers steken over voor en na de werfzone.
  • Haachtsesteenweg (rond punt met Industriestraat): de berm en het fietspad worden ingenomen. Om te vermijden dat men op het rond punt een baanvak moeten innemen als corridor wordt de zwakke weggebruiker in tegenovergestelde richting over het rond punt gestuurd. Deze maatregel zal slechts een halve dag in beslag nemen.
  • Haachtsesteenweg – in de grasberm (aansluitend op het rond punt): deze werken zijn volledig in de grasberm zonder enige hinder.
  • Leuvensesteenweg: er wordt één rijvak ingenomen om te gebruiken als corridor. Signalisatie gebeurt door middel van het gebruik van driekleurige verkeerslichten over een afstand van 90m. Tijdens deze fase zijn er 2 bushaltes onbedienbaar. De Lijn neemt hiervoor de nodige maatregelen.
  • Leuvensesteenweg – parking zijstraat: voor het graafwerk in de zijstraat (parallel met de Leuvensesteenweg) voorziet men een baanversmalling. Men voorziet een parkeerverbod aan de parkeerplaatsen tegen de straatkant zodat er voldoende ruimte is om te manoeuvreren en om mogelijke schade te vermijden. Voor de helft van de inritten plaatst men rijplaten. De andere helft sluit men tijdelijk af.
  • Leuvensesteenweg: te plaatsen bak: dit werk is zonder hinder op de rijweg. De toegang tot de achtergelegen parking blijft gevrijwaard.

 

Straten

  • Industriestraat
  • Haachtsesteenweg
  • Leuvensesteenweg